Energispareforpligtelser

Netselskaberne skal iht. Energispareaftalen af 16. december 2016 medvirke til realisering af energibesparelser i slutforbruget af energi.
Formålet er at fremme energieffektiviserende tiltag hos slutforbrugere af energi i Danmark.

N1 har et samlet energisparemål for 2017 på 127.207 MWh.

I 2016 var det samlede mål ligeledes 127.207 MWh, og der er indberettet i alt 132.703 MWh realiserede besparelser for 2016.

Gennem netselskabernes indsats har slutbrugere mulighed for at opnå tilskud til energiforbedrende tiltag som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer.
Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et netselskab, før du går i gang med selve tiltaget.

N1 udfører ikke opgaven selv, men har indgået aftale med en aktør om løsning af opgaven.
Som slutbruger kan du kontakte hvilken som helst aktør i forhold til at ansøge om tilskud til energiforbedrende tiltag.

N1 har indgået en aftale med Eniig Energi A/S som aktør. Eniig Energi A/S indgår kun aftale omkring energibesparelser, der realiseres inden for erhvervssektoren.

Private kan søge inspiration på energisparesiden.dk for at finde støttemuligheder.