Hvis strømmen svigter

Det er godt at være forberedt

Hvis uheldet er ude, og strømmen svigter, er det godt at være forberedt. Du bør derfor altid sørge for: 

  • en lommelygte ved gruppetavlen
  • ekstra sikringer ved gruppetavlen
  • at gruppetavlen er mærket, så du kan se, hvilke områder i huset, gruppen forsyner

Det første, du skal gøre, er at finde ud af, om det kun er din bolig, der er uden strøm. Hvis der er lys hos naboerne og i gadelygterne, så skal fejlen nok findes i din egen elinstallation.

Er der sprunget en sikring?
Hvis kun dele af boligen er uden strøm, er der højst sandsynligt sprunget en sikring.

  • Sluk for gruppeafbryderen til den del af boligen, som er uden strøm. Sluk derefter for alle apparater og stikkontakter i den mørklagte del af boligen
  • Skift sikringen og slå gruppeafbryderen til igen
  • Tænd herefter apparater og stikkontakter i den fejlramte del af boligen én ad gangen. Hvis sikringen springer igen, er apparatet, som er årsag til fejlen, fundet.
  • Afbryd det fejlramte apparat og skift sikringen igen

Er relæet slået fra?
Hvis hele boligen er uden strøm, kan det være HFI/HPFI afbryderen, der er slået fra. HFI/HPFI afbryderen kan slå fra, uden der nødvendigvis springer en sikring.

  • Prøv at koble HFI/HPFI afbryderen ind igen. Kan det ikke lade sig gøre, sluk da for alle gruppeafbrydere og slå HFI/HPFI afbryderen til igen. Tænd herefter for én gruppeafbryder ad gangen. Hvis HFI/HPFI afbryderen slår fra, når du tænder for en gruppe, er den fejlramte gruppe fundet.
  • Afbryd alle apparater, der er tilsluttet den fejlramte gruppe. Slå HFI/HPFI afbryderen til igen og tænd et efter et for apparaterne under den fejlramte gruppe. Når HFI/HPFI afbryderen igen slår fra, er det det apparat, som er årsag til fejlen.
  • Afbryd det fejlramte apparat og slå HFI/HPFI afbryderen til igen

 

Hvis du ikke kan konstatere fejl i din egen installation, og der heller ikke er lys hos naboerne eller i gadelygterne så kontakt din elleverandør!