Respektafstande

Når der arbejdes i nærheden af vores elforsyningsanlæg, skal følgende respektafstande altid overholdes:

Elkabler

Generelt
Respektafstanden for elkabler er 1 meter. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale med N1, da der kræves en nøjagtig påvisning af kablernes placering.

Påvisning af N1's egne kabler (60 kV-højspændingskabler, 10 kV- og 20 kV-mellempændingskabler og 0,4 kV-lavspændingskabler) er gratis. Husk i øvrigt, at der skal indhentes ledningsoplysninger før enhver graveaktivitet med erhvervsmæssigt formål, jf. LER-loven.

60 kV-højspændingskabler
60 kV-højspændingskabler er målsat i forhold til faste genstande som f.eks. husfacader, skel m.v. Kablerne ligger normalt i en dybde fra 0,9 til 1,5 meter, men terrænændringer kan have ændret dybden.

10 kV- og 20 kV-mellemspændingskabler
10 kV- og 20 kV-mellemspændingskabler er målsat i forhold til faste genstande som f.eks. husfacader, skel m.v. Kablerne ligger normalt i en dybde fra 0,7 til 1,2 meter, men terrænændringer kan have ændret dybden.

0,4 kV-lavspændingskabler
0,4 kV-lavspændingskabler er ikke målsat, men kun vist skitsemæssigt på planerne og angiver således primært, at der er kabler i den pågældende vejside. Kabeldybden varierer fra 0,4 til 1,0 meter.

Kabelstikledninger
Stikledninger etableres, ejes og vedligeholdes af forbrugerne, hvorfor N1 ikke har kendskab til den nøjagtige placering.


Luftledninger

60 kV-højspændingsluftledning
Respektafstanden for 60 kV-højspændingsledninger er 3 meter fra jorden. Er man over 3 meter fra jorden, skal man holde sig i en afstand af 15 meter fra selve ledningen.

10 kV- og 20 kV-mellemspændingsluftledning
Respektafstanden for 10 kV- og 20 kV-mellempændingsledninger er 3 meter fra jorden. Er man over 3 meter fra jorden, skal man holde sig i en afstand af 6 meter fra selve ledningen.

0,4 kV-lavspændingsluftledning
Respektafstanden for 0,4 kV-lavspændingsledninger er 3 meter fra jorden. Er man over 3 meter fra jorden, skal man holde sig i en afstand af 1,5 meter fra selve ledningen.

Retningslinjer hvis respektafstanden ikke kan overholdes
Kontakt os på telefon 7023 0043 for nærmere anvisninger, hvis du kommer ud for, at du skal inden for respektafstanden.