Særlige betingelser for elinstallatører

Overdragelse af driftsansvar til elinstallatører – generel tilladelse

Driftsansvarlig tillader generelt elinstallatører at udføre særlige opgaver i N1's lavspændingsnet, hvis nærmere bestemmelser overholdes.

Disse særlige opgaver er:

  • Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe og master
  • Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe og master

Se bestemmelserne for N1 A/S

Se bestemmelserne for N1 Randers A/S

Se bestemmelserne for N1 Hillerød A/S


Udlevering af nøgler til aflåste stationsområder

I henhold til gældende lovgivning må kun personer, som har fået tilladelse af driftsansvarlig, være i besiddelse af nøgler til aflåste stationsområder og aflåste betjeningsorganer for elanlæg.

Nøgler må kun udleveres mod kvittering og på betingelse af:

  • At nøglerne ikke benyttes af andre uden særlig tilladelse dertil fra driftsansvarlig
  • At nøgler, der udleveres for et begrænset tidsrum eller for en bestemt opgave, straks returneres efter udløbet af dette tidsrum eller efter opgavens afslutning
  • At nøglerne kun benyttes til de opgaver, som de er udleveret til

Elinstallatører kan få udleveret en nøgle ved særlig tilknytning til en bestemt virksomhed/kunde med direkte stikledning tilsluttet i en netstation.

De arbejdsopgaver, der gives tilladelse til, er:

  • Aflæsning af målere
  • Ind- og udkobling af maksimalafbrydere
  • Udskiftning af stikledningssikringer

Udlevering af nøgle er på betingelse af, at elinstallatøren er instrueret i henhold til gældende lovgivning samt har indgået en samarbejdsaftale om arbejdets omfang.