Tilslutning til elforsyningsnettet eller ændret leveringsomfang

Som netkunde skal du kontakte en elinstallatør for at kunne blive tilsluttet elnettet eller få ændret dit nuværende leveringsomfang.

Elinstallatøren vil guide dig gennem processen og sørge for, at vi som netselskab sikrer det ønskede leveringsomfang.

Du skal være opmærksom på, at der ved tilslutning til elnettet skal vælges elleverandør, før der kan udleveres en elmåler til din elinstallatør. Ved valg af elleverandør skal du bruge dit aftagenummer, som du vil modtage fra os, når vi har givet besked til din elinstallatør om, hvor din installation kan tilsluttes.

Som elinstallatør bruges Installationsblanket.dk som redskab til kommunikation med os ved tilslutning af dine kunder til vores elforsyningsnet.

Se forretningsgang for elinstallatører

Fællesregulativet

Danske netselskaber har i fællesskab udgivet angivelser til elinstallatører om udførelsen af bestemte arbejder.

Hent fællesregulativet

Tilslutningsbestemmelser

Der gælder en række bestemmelser for at kunne blive tilsluttet elforsyningsnettet. Bestemmelserne regulerer forholdet mellem dig som netkunde og os som netselskab.

Hent tilslutningsbestemmelser N1

Retningslinjer for tilslutning

Metodegodkendelse

Energitilsynet godkender netselskabernes tilslutningsbestemmelser, før disse er gældende. Vores gældende tilslutningsbestemmelser er godkendt 17. november 2015 for N1 A/S.

Se metodegodkendelse N1