Produktionsanlæg

Hvis du skal have tilsluttet et elproducerende anlæg til elforsyningsnettet, så gælder der specielle regler fastsat af Energinet.dk

Energinet.dks regler for sådanne anlæg hedder tekniske forskrifter, som regulerer bl.a. hvorledes disse tilsluttes elforsyningsnettet.

Se regler på Energinet.dk

Undervejs i processen skal vi som netselskab inddrages, så dit elproducerende anlæg kan blive tilsluttet elforsyningsnettet. Vores inddragelse sker via en henvendelse fra din elinstallatør via:

installationsblanket.dk

Fællesregulativet

Danske netselskaber har i fællesskab udgivet angivelser til elinstallatører om udførelsen af bestemte arbejder.

Hent fællesregulativet

Tilslutningsbestemmelser

Der gælder en række bestemmelser for at kunne blive tilsluttet elforsyningsnettet. Bestemmelserne regulerer forholdet mellem dig som netkunde og os som netselskab.

Hent tilslutningsbestemmelser N1

Metodegodkendelse

Energitilsynet godkender netselskabernes tilslutningsbestemmelser, før disse er gældende. Vores gældende tilslutningsbestemmelser er godkendt 17. november 2015 for N1 A/S.

Se metodegodkendelse N1