Energispareforpligtelser

Netselskaberne skal iht. Energispareaftalen af 16. december 2016 medvirke til realisering af energibesparelser i slutforbruget af energi.
Formålet er at fremme energieffektiviserende tiltag hos slutforbrugere af energi i Danmark.

N1 har et samlet energisparemål for 2018 på 130.343 MWh.

I nedenstående skema ses de samlede mål og realiserede besparelser for tidligere år.

År Samlet mål Realiserede besparelser Indberettede energibesparelser
fordelt på sektorer og aktiviteter
2017 126.718 MWh 126.714 MWh Læs indberettelse for 2017
2016 127.207 MWh 132.703 MWh

Gennem netselskabernes indsats har slutbrugere mulighed for at opnå tilskud til energiforbedrende tiltag som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer.
Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et netselskab, før du går i gang med selve tiltaget.

N1 udfører ikke opgaven selv, men har indgået aftale med en aktør om løsning af opgaven.
Som slutbruger kan du kontakte hvilken som helst aktør i forhold til at ansøge om tilskud til energiforbedrende tiltag.

N1 har indgået en aftale med Eniig Energi A/S som aktør. Eniig Energi A/S indgår kun aftale omkring energibesparelser, der realiseres inden for erhvervssektoren.

Private kan søge inspiration på energisparesiden.dk for at finde støttemuligheder.