Energispareforpligtelser for N1 A/S

Netselskaberne i Danmark skal iht. Energispareaftalen af 16. december 2016 medvirke til realisering af energibesparelser i slutforbruget af energi. Formålet er at fremme energieffektiviserende tiltag hos slutforbrugere af energi i Danmark.

Gennem netselskabernes indsats har slutbrugerne mulighed for at opnå tilskud til energiforbedrende tiltag, som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer. Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et netselskab, før du går i gang med selve tiltaget.

N1 indgår ikke selv aktiv i udfører af aftalerne, men har indgået aftale med flere aktører om løsning af opgaven. N1 har lavet aftale med Eniig Energi A/S, EnergySolution A/S, Ørsted Sales & Distrubution A/S, Dansk Energirådgivning A/S, Viegand Maagøe A/S samt Aura Rådgivning A/S som aktører, der på vegne af N1 indgår aftaler om energibesparelser.

Som slutbruger kan du kontakte en hvilken som helst aktør, der har én aftale med et netselskab, i forhold til at ansøge om tilskud til energiforbedrende tiltag.

Nedenstående ses en oversigt over N1 Energisparemål for kommende perioder, samt realiserede for tidligere år.

År Energisparemål MWh Realiserede besparelser MWh Indberetninger fordelt på sektorer og aktiviteter.
2016 127.207 132.703
2017 126.718 128.658 Læs indberettelse for 2017
2018 130.000 34.465 Læs indberettelse for 2018
2019 177.000
2020 185.000

Private anbefales at søge inspiration på energisparesiden.dk samt hos Energistyrelsen for at finde støttemuligheder.