Nye regler på elmarkedet

Før og efter den 1. april 2016

Den 1. april 2016 ændredes markedsforholdene på elmarkedet. Indtil ændringen har du som kunde haft to kundeforhold – et til din elleverandør og et til dit netselskab. Hvis du har valgt en elleverandør fra samme koncern som dit netselskab, har du normalt kun modtaget en samlet regning.

Har du derimod valgt en anden elleverandør end den koncernforbundne, har du typisk modtaget to regninger – en fra netselskabet og en fra elleverandøren.

Fra forsynings- til leveringspligt

Efter den 1. april 2016 sker der en væsentlig ændring af elmarkedet. Elleverandøren får nu den centrale rolle på detailmarkedet for el, og kunderne skal i fremtiden primært kommunikere med elleverandøren.
Samtidig erstattes forsyningspligten med en leveringspligt til husholdningskunder, hvilket betyder, at hvis du som husholdningskunde skifter bopæl til en ny adresse, skal du foretage et aktivt leverandørvalg. El skal derfor efter den 1. april 2016 betragtes som en vare på lige fod med andre forbrugsvarer.

Kundernes fordele

For dig som kunde bliver det mere overskueligt, fordi du fremover kun vil få tilsendt en samlet elregning med betaling for el, netydelser og afgifter. Til gengæld skal du fremover foretage et aktivt leverandørvalg for at sikre dig elforsyning. Fra den 1. april 2016 er elleverandøren din primære kontakt, og elleverandøren fakturerer dig for alt vedrørende elforbruget. Det er stadig netselskabet, som står for drift og vedligeholdelse af elnettet.