Flexafregning

Har du et årligt elforbrug på under 100.000 kWh (typisk private el-kunder), vil du senest i slutningen af år 2020 kunne blive afregnet time for time, når du bruger strøm. Det kalder vi flexafregning. Det betyder, at dit elforbrug vil blive registreret time for time, og at du derved får mulighed for at betale det, din strøm koster i den time, du bruger den.

Tre ting skal være på plads, før du kan blive flexafregnet

Step 1:

Du skal have en fjernaflæst elmåler
(det har stort set alle i N1s
forsyningsområde i dag).

Step 2:

Vores systemer skal kunne håndtere
at modtage el-data
time for time.

Step 3:

Din el-leverandør skal også kunne håndtere el-data time for time og tilbyde en el-aftale, hvor prisen ændrer sig på timebasis.

Hvornår kan du blive flexafregnet?


Vi arbejder på at klargøre vores IT-systemer, så du som kunde mærker mindst muligt i overgangen til flexafregning.

Vi overfører løbende vores kunder til flexafregning. Udvælgelsen af, hvilke kunder der først bliver konverteret til flexafregning, sker via en vilkårlig og anonymiseret udvælgelse i vores IT-systemer, da vi ikke gør forskel på vores kunder. Vi kan derfor ikke sige præcist, hvornår vi kommer til dig.

Alle kunder vil være klargjort til flexafregning i vores systemer
i slutningen af 2020.

Vil du vide mere om flexafregning?