Øvrige priser, gebyrer og betalingsbetingelser for N1

Gebyrer, der opkræves via elleverandør kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Aflæsningsbesøg 555,00 693,75
Rykker for manglende selvaflæsning 75,00 93,75
Skønnet aflæsning 65,00 81,25
Fjernbetjent afbrydelse 105,00 131,25
Fjernbetjent genåbning 105,00 131,25
Fjernbetjent genåbning udenfor normal arbejdstid 260,00 325,00
Lukkebesøg 670,00 837,50
Genoplukning i normal arbejdstid 625,00 781,25
Genoplukning udenfor normal arbejdstid 1.445,00 1.806,25
Opstart af fogedforretning 790,00 987,50
Forgæves kørsel 560,00 700,00
Fogedforretning, udkørende efter regning efter regning
Nedtagning af måler 700,00 875,00
Genopsætning af nedtaget måler 790,00 987,50
Målerundersøgelse    
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420,00 1.775,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990,00 2.487,50
Gebyrer, der opkræves via N1kr. ekskl. momskr. inkl. moms
Betalingsgebyr 39,20 49,00
Betalingsaftale 105,00 momsfri
Rykker 1, privatkunde 100,00 momsfri
Rykker 1, erhvervskunde/elhandler 100,00 momsfri
For sen betaling fra erhvervskunde/elhandler 310,00 momsfri
Midlertidig tilslutning (byggestrøm)    
Installatør sætter måler op 435,00 543,75
N1 sætter måler op, 1 måler 1.135,00 1.418,75
N1 sætter måler op, 2 målere 1.400,00 1.750,00
Målerhåndtering / nettilslutning af VE-anlæg    
Nedlæggelse af målerinstallation 760,00 950,00
Nedtagning af måler 740,00 925,00 
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720,00 900,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg 1.910,00 2.387,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385,00 1.731,25
Etablering af impulsudgang pr. måler    
Oprettelse uanset målertype 790,00 987,50
Målergenetablering og installationsopdeling    
Målergenetablering og installationsopdeling pr. måler 790,00 987,50

 

Manglende betaling

Morarenter: Der beregnes renter fra sidste rettidige betalingsdato og indtil betalingstidspunktet. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % p.a.

Rykkerskrivelse: Sker betaling ikke senest sidste rettidige betalingsdato udsendes rykkerskrivelse. Gebyr faktureres på den udsendte rykkerskrivelse.

Inkassomeddelelse: Udebliver betalingen fortsat, udsendes inkassomeddelelse med oplysning om, at restancen vil blive søgt inddrevet ved inkassobesøg.