Tilslutningsbidrag for N1

For enhver tilslutning, der tilsluttes N1's forsyningsnet, betales et tilslutningsbidrag svarende til det ønskede leveringsniveau. Ved udvidelse af eksisterende leveringsomfang betales et tilslutningsbidrag svarende til differencen mellem det eksisterende leveringsomfang og det fremtidige leveringsomfang.

Type Beskrivelse kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Parcelhus​/fritidshus Fritliggende bolig max. 25 ampere pr. stikledning 14.500,00 18.125,00
Tæt/lav ​bebyggelse Sammenbyggede boliger i bygninger med 1 eller 2 etager 11.500,00 14.375,00
Lejligheder Sammenbyggede boliger i bygninger med mere end 2 etager 9.600,00 12.000,00
Ungdoms-, ​ældre- ​og plejebolig Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maksimalt 65 m2 5.035,00 6.293,75
Enfasede ​installationer Installationer for teknisk brug med en belastning mindre end eller lig med 1 kW 1.680,00 2.100,00
Øvrige installationer ​til og med 25 A Installationer der ikke er omfattet af ovenstående 14.500,00 18.125,00
Installationer større ​end 25 A Pris pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) 1.080,00 1.350,00
Pr. kW ved ​kW-maks afregning Større fjernaflæste installationer på kW-maks afregning 1.730,00 2.162,50
Ladestander Ladestander til brug for EL-biler. Opstillet i det offentlige rum. Pr. Amp (Min. 25 Amp) 515,00 643,75
Tilslutnings​bidrag ​A-kunder Pris pr. kVA ved tilslutning/udvidelse i eksisterende 60/10-20 kV stationer 472,00 590,00
Særligt spændings-forstyrrende anlæg Pris pr. ampere for nødvendig forhøjelse af kortslutningseffekt 235,00 293,75
TN-system (nulling) Etablering af TN-system ved direkte tilslutning i transformerstation 6.000,00 7.500,00

Se tilslutningsbestemmelser