Selvaflæsning af el og fjernvarme

Manuel aflæsning

Her på siden kan du logge ind og indtaste din aflæsning af el og fjernvarme. Vær opmærksom på, at du kan have flere målere, der skal aflæses. Hvis du har modtaget et aflæsningskort, men har en fjernaflæst elmåler, kan det være varme, du skal aflæse.

Dine loginoplysninger finder du på det fremsendte aflæsningskort. Du kan ikke bruge oplysningerne fra tidligere aflæsningskort.

Bliver din elmåler fjernaflæst?

Har du ikke modtaget et selvaflæsningskort fra os, skyldes det sikkert, at du har en fjernaflæst måler, og i så fald foretager vi aflæsningen for dig. Denne aflæsning danner grundlag for opgørelse af dit forbrug.

Vi opfordrer dig til også selv at aflæse måleren. Det giver dig en bedre mulighed for at følge med i dit forbrug og for at kontrollere opgjorte forbrug.

Vi fjernaflæser din elmåler løbende.