Behandling af persondata

Hjemmesiden ejes og drives af N1 A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg. Vi har udformet denne politik for behandling af persondata for at oplyse dig om, hvordan vores hjemmeside fungerer, og hvilke persondata Netselskabet indsamler via hjemmesiden.

Indsamlet persondata
Netselskabet anvender to typer af persondata, som vi modtager fra dig:

  • Den information, som vores hjemmeside automatisk indsamler
  • Den information, du selv afgiver til os

Persondata, som vores hjemmeside automatisk indsamler
Alle er velkomne til uden vederlag at anvende og besigtige vores hjemmeside. Når du browser på vores hjemmeside, registrerer vi din IP-adresse (dvs. din computers internetadresse) og anden standard brugsinformation, herunder om de dele af vores hjemmeside, du besøger, men ikke din e-mailadresse. Denne information kan ikke henføres til din person, men alene til din enhed f.eks. en computer, tablet eller smartphone. Informationen indsamles for at vi kan registrere hvilke dele af vores hjemmeside, du besøger, og hvor lang tid du opholder dig på hjemmesiden. Formålet er at måle antallet af besøgende, den gennemsnitlige besøgstid og hvilke dele af hjemmesiden, som oftest anvendes. Informationen vil således gøre det muligt for Netselskabet at optimere og eventuelt revidere hjemmesiden eller dele af denne i overensstemmelse med brugernes registrerede adfærd.

Cookies
Netselskabets hjemmeside anvender en standardteknologi, der betegnes som cookies. Formålet med en cookie er at indsamle informationer om, hvordan vores hjemmeside anvendes, og at sikre, at brugernes besøg på hjemmesiden kan foregå ubesværet. Vores cookies afslører og indeholder ingen identificerbare eller personlige data. Endvidere kan cookies ikke læse informationen på din computer eller arbejde sammen med andre cookies på din computers harddisk. Den information, vi indhenter, fortæller os, hvordan brugerne manøvrerer på vores hjemmeside, og vil derudover kunne vise os, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Hvis du ønsker det, kan din browser indstilles således, at du ikke modtager cookies. Slår du cookies-funktionen fra, medfører det, at hjemmesiden forhindres i at fungere optimalt. Du vil således måske ikke være i stand til at opnå den fulde brug af alle hjemmesidens funktioner.

Den information, du selv afgiver til os
Du vil blive bedt om at udfylde og afsende en elektronisk formular eller lignende, hvis du

  • registrerer dig med henblik på at opnå adgang til særlige dele af vores hjemmeside
  • orienterer os om din interesse for N1's tjenesteydelser
  • kontakter os via vores hjemmeside

Generelt om brug af persondata
N1 anvender alene persondata for at:

  • registrere din interesse i en af vores tjenester
  • forbedre vores evne til at yde dig service, når du henvender dig til os, herunder når du anvender vores hjemmeside
  • kontakte dig, når du har accepteret at vi må kontakte dig eller anmodet os herom

De persondata, som vi modtager fra dig via vores hjemmeside, eller som du selv stiller til vores rådighed, vil som hovedregel blive opbevaret af N1. Disse data bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for persondataene for at kunne behandle din henvendelse.

Videregivelse af persondata
N1 videregiver ikke dine persondata til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke hertil. Vi sælger således ikke dit navn eller din e-mailadresse til andre selskaber for at muliggøre, at disse selskaber kan fremsende markedsføringsmateriale til dig. Vi forbeholder os retten til at benytte dine persondata i andre selskaber i vores koncern uden dit udtrykkelige samtykke, såfremt sådan overdragelse er nødvendig for at opfylde aftalen. Er vi lovgivningsmæssigt forpligtet til at videregive persondata til tredjemand eller offentlig myndighed, vil vi i disse tilfælde foretage videregivelse. Reklamer eller links til andre hjemmesider, som ligger på vores hjemmeside, indsamler muligvis persondata, hvis du klikker på dem eller følger de deri indeholdte instruktioner. N1 har ingen kontrol over de persondata, som på denne vis måtte blive indsamlet frivilligt eller uden dit vidende i kraft af tredjemands reklamer eller hjemmesider. Vi opfordrer dig til at undersøge hvilken politik for behandling af persondata, der gælder for tredjemands reklamer og hjemmesider.

Sletning/deaktivering
Det er pt. ikke muligt at slette eller deaktivere persondata via vores hjemmeside. Vi vil imidlertid slette eller deaktivere, herunder fra vores mailingliste, såfremt du fremsætter anmodning herom til os via e-mail eller telefon.

Sikkerhed og kryptering
Selvom N1 bestræber sig på at skabe et sikkert miljø for elektronisk aftaleindgåelse, kan der ikke garanteres absolut sikkerhed mod misbrug af persondata. Du accepterer således at løbe denne sikkerhedsrisiko, når du afgiver persondata til os via hjemmesiden. Vi opfordrer dig til at tage alle forholdsregler med henblik på at beskytte dine persondata, mens du er på internettet. Du bør som minimum jævnligt udskifte passwords og i øvrigt anvende et passwords, som består af såvel bogstaver som tal samt anvende en sikker og opdateret browser.

Links
Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. N1 har ingen kontrol med indholdet på tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders persondatapolitik eller de persondata, de udtrykkeligt eller automatisk måtte indsamle. Den brug, du foretager af sådanne hjemmesider, er undergivet de pågældende tredjemænds betingelser og vilkår, herunder deres regler om persondata. Vi opfordrer dig til at læse disse.