Ejere af visse vedvarende energianlæg skal betale støttemidler tilbage

En række ejere af anlæg, der producerer strøm på solcelleanlæg, vindmøller eller biogasanlæg, er i denne uge - via brev fra Energistyrelsen - blevet varslet om, at de har modtaget en højere pris for strøm, de har solgt til det kollektive elnet, end de er berettiget til. Det skyldes en periode med vedvarende høje elpriser. Pengene bliver nu opkrævet af Energistyrelsen.

Hvem kan hjælpe mig?
For spørgsmål kan Energistyrelsen kontaktes på tlf. +45 51 67 43 00 eller via ens.dk

Skal jeg blive eller skal jeg skifte?
Hvis du tror, at priserne vil forblive høje, kan du fravælge dit pristillæg. Du skal være opmærksom på, at du kan blive pålagt ekstra tarifbetaling fra din netvirksomhed, hvis du fravælger pristillægget (vores indfødningstarif er 5,23 Øre pr. kWh)

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil fravælge det nuværende pristillæg?
Hvis du vil fravælge dit nuværende pristillæg, skal du gøre det via dette link: https://borger.dk/fravalg-pristillaeg

Vejledningen
Hav følgende parat:

  • NemID/ MitID
  • Anlæggets GSRN-nr. Du kan finde GSRN-nummeret på dit afregningsbilag eller saldoopgørelse, som du har modtaget fra Energistyrelsen via Digital Post.

Trin for trin

  1. Klik på Videre og log ind med dit private NemID/MitID
  2. Udfyld blanketten
  3. Tjek dine svar
  4. Send ansøgning
  5. Du vil modtage en kvittering for anmeldelsen på den angivne mailadresse

Bemærk, at du selv skal indgå en aftale med en produktions-elleverandør, hvis du fortsat ønsker at modtage betaling for din overskudsproduktion. Det skyldes, at du ved fravalg af pristillæg ikke længere vil modtage betaling for din overskudsproduktion automatisk. Du finder en oversigt over aktuelle produktionselleverandører på Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/el/elmarkedet/produktionselleverandor/oversigt-over-produktionselleverandorer/

Hvor hurtigt kan jeg skifte, og kan jeg komme retur?
Fravalg af pristillæg sker med virkning fremadrettet. Det vil sige, at fravalg af pristillæg har virkning fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst én måned. Fravælger du for eksempel pristillægget i løbet af marts måned, vil det have virkning fra 1. maj. Hvis du ønsker at genoptage pristillægget senere, kan det tidligst ske tre måneder efter den dato, hvor fravalget har virkning fra.

Blanket for genoptagelse af pristillæg : https://borger.dk/fravalg-pristillaeg

Er du solcellekunde med spørgsmål om fase- eller
summationsmålere?

I 2019 kom der en ny målerbekendtgørelse (Bek. 75, 25/01/2019) med et krav om, at nye målere
hos egenproducenter skulle være summationsmålere. Siden indførelsen af de elektroniske
elmålere, har en stor del af de målere, der var på markedet, dog været fasemålere.

Få svar på dine spørgsmål om fase og summationsmålere her

En ny type tariffer

Fra 1. januar 2021 afhænger nettariffen (prisen for transport af strøm) af, hvornår på døgnet du bruger strøm.

Læs mere her

Se priserne for 2023

Nu kan du se priser og vilkår for N1’s forsyningsområder for 2023.

Se priserne

SMS-service

Få en sms, hvis der er planlagte strømafbrydelser på din adresse. Hvis du bor på en adresse i N1s forsyningsområde, kan du tilmelde dig vores sms-service. 

Tilmeld dig her

Bestillingsblanketter

Kontakt os via vores formularer, så behandler vi din henvendelse hurtigt og effektivt.

Kontakt

Anmeld en skade

Det er vigtigt for os, at elnettet kører stabilt. Derfor hører vi også meget gerne fra dig, hvis du kender til fejl eller skader på elnettet.

Skriv her