Vi sørger for,
du har strøm
i kontakten

Vi er dit elnetselskab. Og sammen med din el-leverandør sørger vi for, at du har strøm i kontakten – hver dag.

Lær N1 at kende

Hvem er vi?

Vi er Jyllands største elnetselskab. Vi er cirka 550 medarbejdere, som hver dag forsyner ca. 800.000 hjem og virksomheder med strøm.

I N1 investerer vi løbende i elnettet, så det kan løfte fremtidens behov. På den måde kan vi effektivt sikre høj leveringssikkerhed på strøm – både nu og i fremtiden.

Forskellen på os og din el-leverandør

I N1 ejer vi elnettet og din elmåler. Vi transporterer strømmen frem til din bolig eller virksomhed og samtidig står vi for at måle og aflæse dit elforbrug.

Det er din el-leverandør, der opkræver alle afgifter fra staten og nettariffer på vegne af os. De sender en samlet regning til dig. Kontakt din el-leverandør, hvis du har spørgsmål til din elregning, dit forbrug og hvis du skal flytte.

Grøn fremtid er en del af hverdagen

Elnettet baner vejen for grøn energi i Danmark, og vi kan forvente at både større industrier og private husstande i højere grad vil gøre brug af strøm som energikilde i fremtiden.

I N1 er det blandt andet vores opgave at tilslutte store solcelle- og vindmølleparker til elnettet, så vi kan få grøn strøm ud i nettet. Samtidig sørger vi for, at der er tilstrækkelig kapacitet i elnettet til, at både du og naboen kan bruge strømmen til at lade elbilen og samtidig udskifte det gamle oliefyr med en varmepumpe.

Grøn omstilling er en naturlig del af vores hverdag i N1.

Du har strøm i kontakten 99,997 % af tiden

99,997 % er meget tæt på altid, men af og til vil du opleve strømafbrydelser. Det er svært at gardere sig mod uforudsete hændelser, men meget vedligeholdelsesarbejde på elnettet planlægger vi på forhånd.

Vil du have besked, når vi planlægger en strømafbrydelse på din adresse? Så tilmeld dig vores sms-service.

Sms-service

Få en sms, hvis der er planlagte
strømafbrydelser på din adresse

Status på drift og service

Vi måler løbende på vores arbejde for at give dig den bedste service.
Herunder kan du se en status på vores centrale drifts- og servicemål.

Status på uge 13 (ugemål)

    Måleenhed Uge 13 År til dato
Udetid Antal minutter, som en
gennemsnitlig kunde har
været uden strøm
Minutter
pr. kunde
0,39 5,60
Antal afbrydelser Antal kunder, der bor i et
område, hvor der har
været strømafbrydelse
Stk. 6.366 194.412
Nye tilslutning Antal nye tilslutninger på elnettet Stk. 185 3.475
Antal kald Antal opkald i værdikæden Stk. 932 13.070
Antal kald - gennemsnitsventetid Gennemsnitsventetid
for indgående telefonkald i værdikæden
Sek. 27 35,85
Antal kald - servicelevel Procentdel af indgående kald som bliver besvaret inden for 60 sekunder % 84,92 79,46
Hjemtagningsprocent Den mængde data, som er
overført fra elmålere til
fakturering
Procent 99,70 99,36

 

Status for februar (månedsmål)

    Måleenhed feb. År til dato
Leveret GWh Den mængde strøm, som
er blevet brugt i elnettet
Gigawatt
Timer
795 1656
Forbrug på C-kundeniveau Den mængde strøm, som er blevet brugt i elnettet af C-kunder

Gigawatt
Timer

337 720
Pipeline specialtilslutninger Antal af specialtilslutninger i anlægsfasen i MW MW 839 839
Nettab Værdien af den mængde
strøm, som går tabt under
transport
Mio. kr. 32,6 68,3