Vi sørger for, du
har strøm i
kontakten

Vi er dit elnetselskab. Og i samarbejde med din el-leverandør sørger vi for, at du har strøm i kontakten hver dag. I N1 ejer vi elnettet og din elmåler. Vi transporterer strømmen frem til din bolig eller virksomhed og samtidig står vi for at måle og aflæse dit elforbrug.

Det er din el-leverandør, der opkræver alle afgifter fra staten og nettariffer på vegne af os. De sender en samlet regning til dig. Kontakt din el-leverandør, hvis du har spørgsmål til din elregning, dit forbrug og hvis du skal flytte.

Hvem er vi?

N1 er en fusion mellem Evonet og det tidligere N1 og er Jyllands største elnetselskab. Vi er ca. 460 medarbejdere, som hver dag forsyner ca. 750.000 hjem og virksomheder med strøm. Vi investerer løbende i elnettet, så det kan løfte fremtidens behov. På den måde kan vi effektivt sikre høj leveringssikkerhed på strøm – både nu og for de næste generationer.

N1 består af tre selskaber:
• N1 A/S
• N1 Randers A/S
• N1 Hillerød A/S

Du har strøm i kontakten 99,99 % af tiden

99,99 % er meget tæt på altid, men af og til vil du opleve strømafbrydelser. Det er svært at gardere sig mod uforudsete hændelser, men meget vedligeholdelsesarbejde på elnettet planlægger vi på forhånd.

Vil du have besked, når vi planlægger en strømafbrydelse på din adresse, så tilmeld dig vores sms-service.

Sms-service

Få en sms, hvis der er planlagte
strømafbrydelser på din adresse

Status på drift og service

Vi måler løbende på vores arbejde for at give dig den bedste service.
Herunder kan du se en status på vores centrale drifts- og servicemål.

Status på uge 24 (ugemål)

    Måleenhed Uge 24 År til dato
Planlagte og uplanlagte
strømafbrydelser (tid)
Antal minutter, som en
gennemsnitlig kunde har
været uden strøm
Minutter
pr. kunde
0,25 7,84
Planlagte og uplanlagte
strømafbrydelser
(omfang)
Antal kunder, der bor i et
område, hvor der har
været strømafbrydelse
Stk. 2.870 151.813
Dataoverførelse Den mængde data, som er
overført fra elmålere til
fakturering
Procent 99,1 98,8

 

Status for maj (månedsmål)

    Måleenhed Maj År til dato
Nye tilmeldinger Antal nye tilmeldinger til elnettet Stk. 1427 8.311
Fleksibel afregning Andel af vores net-kunder,
som er blevet klargjort til
afregning på timebasis
Procent 0,0 93,0
Strømforbrug Den mængde strøm, som
er blevet brugt i elnettet
Gigawatt
Timer
 1427 8311
Nettab Værdien af den mængde
strøm, som går tabt under
transport
Mio. kr.   7,8 43,9