Tilslutning til
elnettet

Hvis du er i gang med en ombygning eller nybyggeri, skal din bolig eller virksomhed tilsluttes elnettet, for at du kan få strøm. I så fald skal du kontakte en elinstallatør, som vil guide dig gennem processen.

Skal du have ændret dit nuværende leveringsomfang af strøm, skal du ligeledes kontakte en elinstallatør. Læs også om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal have et produktionsanlæg tilsluttet elnettet.

Sådan bliver du tilsluttet elnettet

1) Du kontakter en elinstallatør. Husk at aftale, hvornår du forventer strøm på adressen.

2) Elinstallatøren udfylder installationsblanketten og sender den til os. For at sikre, vi behandler din sag til tiden, er det vigtigt, at idriftsættelsesdatoen fremgår i installationsblanketten.

3) Vi sender en anvisning tilbage til elinstallatøren, så han ved, hvorfra han skal forsyne dig med strøm.

4) Elinstallatøren meddeler os, at hans arbejde på adressen er færdigt.

5) På vegne af dig aftaler elinstallatøren med os, hvornår elmåleren bliver sat op. Den bruger vi til at aflæse dit elforbrug.

OBS! Vær opmærksom på, at du selv skal vælge en el-leverandør, før vi kan sætte en elmåler op hos dig. Du vil modtage et aftagenummer, også kaldet målepunkts-id, fra os, som du skal bruge, når du vælger el-leverandør. Du kan finde en oversigt over el-leverandører her.

Installationsblanketten

Som elinstallatør skal du bruge Installationsblanket.dk,
når en af dine kunder skal tilsluttes vores elnet.

Det er din kontakt til ind til os.

Tilslutning af produktionsanlæg

Anlæg og installationer skal overholde fastsatte tekniske krav og standarder for at blive tilsluttet elnettet. Dette for at sikre en høj kvalitet i leveringen af elektricitet. Du finder de gældende regler for tilslutning af produktionsanlæg til elnettet hos Dansk Energi.

Dansk Energis tekniske betingelser

Standard nettilslutning

for større produktionsanlæg

I forbindelse med tilslutning af et produktionsanlæg skal der indgås en nettilslutningsaftale. Nettilslutningsaftalen udarbejdes med henblik på at give anlægsejeren et samlet overblik over de tekniske tilslutningsforhold, hvilke regler samt betingelser der gælder for nettilslutningen med henblik på at lette nettilslutningsprocessen.   

Standard nettilslutning for produktion

Standard nettilslutningsaftale

- for forbrugsanlæg med begrænset netadgang

I forbindelse med tilslutning af et forbrugsanlæg med begrænset netadgang skal der indgås en nettilslutningsaftale. Nettilslutningsaftalen udarbejdes med henblik på at give anlægsejeren et samlet overblik over de tekniske tilslutningsforhold, hvilke regler samt betingelser der gælder for nettilslutningen med henblik på at lette nettilslutningsprocessen.

Nettilslutningsaftale for forbrug med begrænset netadgang

Tilslutningsbestemmelser for N1

Der gælder en række bestemmelser for at kunne blive tilsluttet elnettet. Bestemmelserne regulerer forholdet mellem dig som netkunde og os som netselskab.

Vejledning til tilslutningsbetemmelser

Vores vejledning er et supplement til de gældende tilslutningsbestemmelser vedrørende
tilslutning til og brug af distributionsnettet, som alle kunder i N1’s distributionsnet tiltræder ved tilslutning.

Har du spørgsmål? Skriv til os, så hjælper vi dig videre

Overvejer du at få et elproducerende anlæg installeret?

Skal du i gang med nybyg eller ombygning?

Spørgsmål til byggeri