Forstyrrelser
på elnettet


Støj eller forstyrrelser i elnettet kan medføre, at vi i N1 ikke kan aflæse data fra din elmåler. Hvis du bor i et område med forstyrrelser på elnettet, kan du derfor opleve at vi har estimeret forbruget på din elregning. Støjen kan påvirke alt fra en enkelt husstand til et stort boligområde.

Hvor kommer støjen fra?

Alle elektriske produkter skaber en vis mængde støj. Der er regler for, hvor meget produkterne må støje. Det er producenterne, der har ansvaret for, at et elektrisk produkt lever op til reglerne og ikke støjer mere end det tilladte. I nogle tilfælde kan elektriske produkter dog udsende mere støj, end de må. Det kan for eksempel skyldes en produktionsfejl eller en overbelastning af produktet. 

Hvis et elektrisk produkt sender for meget støj ud, sker der en forstyrrelse på elnettet. Forstyrrelsen kan skabe alt fra påvirkning af signaler, f.eks. tv, internet og elmåleraflæsninger, til ødelæggende forstyrrelser på andre elektriske produkter både hos dig og dine naboer.

Hvad gør vi ved støj?

Du kan ikke selv mærke eller høre støjen – og den er fuldstændig ufarlig. Derfor har du dårlig mulighed for at opdage støjen selv, og det forventer vi heller ikke, du gør.

Hos N1 finder vi selv den støj, der forstyrrer vores aflæsning af elmålere. Vi kontakter dig efterfølgende, hvis vi finder støj fra din bolig. I nogle tilfælde bliver vi nødt til at estimere dit elforbrug, indtil støjen er fjernet. I så fald korrigerer vi dit elforbrug efterfølgende, så du bliver afregnet korrekt.

Viser det sig, at et af dine elektriske produkter forårsager støj, er du forpligtet til at udskifte det eller afhjælpe støjen på anden vis.

Dine forpligtigelser og muligheder

Vi vil gerne hjælpe dig med rådgivning og vejledning, og vores undersøgelse af støj fra din husstand er gratis. Men da du selv er ansvarlig for dine elektriske produkter, kan vi kræve, at du afhjælper fejlen for egen regning, hvis de skaber støj på elnettet. Vi udleverer gerne dokumentation for støjmålingen i produktet, så du kan bruge det til at få ombyttet dit produkt ved producenten indenfor garantiperioden.

Hvis du ikke udskifter produktet indenfor den tidsfrist, som vi aftaler med dig, kan vi være nødt til at afbryde din elforsyningen på din adresse.

Spørgsmål?


Har du andre spørgsmål vedrørende din elmåler?

Skriv til os her