Danmarks elforsyningssikkerhed er høj, og selvom situationen er alvorlig som følge af Ukraine-krigen i kombination med vindstille perioder og lav vandstand i Europa, forventer Energistyrelsen, ikke at der bliver mangel på strøm denne vinter.

Det er Energinet, der som systemansvarlig står for den overordnede forsyningssituation. Energinet udarbejder hver dag prognoser for det kommende døgns energibehov og varsler danskerne gennem landsdækkende medier om, at der kan opstå mangel på strøm den efterfølgende dag – altså mulighed for ’brownout’.

Du kan læse mere her på Energistyrelsens og Energinets hjemmeside. 

Hvad er ’Brownout’, hvor længe varer det, og hvad betyder det for mig som elkunde?

’Brownout’ er betegnelsen for en manuel aflastning af elnettet. En sådan aflastning vil typisk betyde, at et afgrænset og udvalgt område vil være uden strøm i to timer (dog kan dette forlænges). Vi vil i N1 gerne understrege, at vi – sammen med Energistyrelsen, Green Power Denmark, Energinet og vores netselskabskolleger ikke har en forventning om, at brownouts bliver aktuelt på nuværende tidspunkt. Den aktuelle risiko for brownout er ikke relateret til elnettet i Danmark og forventes heller ikke at blive det. Den forhøjede risiko er derimod som følge af risikoen for manglende effekt i det samlede europæiske elsystem.

Vores kerneopgave i N1 er at sikre strøm i kontakten hos vores knap 800.000 netkunder – og den opgave kommer vi fortsat til at løse – også på trods af energikrisen i Europa. I N1 sikrer vi, at du har strøm i kontakten 99,97% af tiden, og det er vi stolte af. Det bliver dog aldrig en sovepude for os. Vores tilgang og vores arbejde er stadig den samme; vi arbejder hver dag på at udbygge og forstærke elnettet, så vi forsat kan bidrage til den grønne omstilling og en elektrificering af vores samfund.

Det er den samme ansvarlige tilgang, der betyder, at selvom vi ikke forventer brownouts, så forbereder vi os dog stadig på en sådan situation, hvis noget skulle ændre sig. Vores kompetente kolleger kigger i øjeblikket på en detaljeret plan og proces for, hvordan det kan lade sig gøre, hvis vi skal slukke for strømmen for en gruppe af vores kunder med kort varsel, som vil være den konkrete opgave, hvis vi når dertil.

Hvem kan risikere at blive afbrudt?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle mere præcist om, hvem der afbrydes, men vi kan forsikre om, at hvis Energinet finder det nødvendigt, at vi på et givent tidspunkt skal aflaste elnettet og dermed afbryde strømmen for en større kundegruppe, så gør vi det med stor omtanke. Vores hovedinteresse vil være at tjene fællesskabet gennem udkoblingsprocesser, der sikrer den mest effektive håndtering af problemet. Vi ønsker at være til mindst mulig gene– og det vil vores beslutninger i eventuelle aflastningsperioder også reflektere.

Hvordan varsles ’Brownout’?

Ved risiko for ’Brownout’ vil Energistyrelsen og Energinet gennem medierne kommunikere til alle danskere og bede dem spare mest mulig på strømmen. Hvis elforbruget alligevel overstiger produktionskapaciteten, er det os i N1, som agerer på anmodning fra Energinet og sikrer en kontrolleret reduktion af elforbruget.

Du kan tilmelde dig vores SMS-service – dog kan vi ikke garantere, at du får besked før en strømafbrydelse, da en eventuel afbrydelse kan ske meget kort varsel. Vores SMS-service giver dig også informationer om eventuelle lokale afbrydelser, som kan opstå på grund af andre fejl eller skader på elnettet.

Private husstande

Som privat husstand har du kun brug for den samme forberedelse, som du sikkert allerede har i tilfælde af almindelige strømafbrydelser. Det kan eksempelvis være en lommelygte og ekstra batterier.

  1. Tjek, om gadelamperne er tændt, og om dine naboer har strøm. Er flere husstande i området ramt, så tag den med ro. Langt de fleste strømafbrydelser er kortvarige.
  2. Find en batteridreven radio, din smartphone eller lignende frem, så du kan følge med i aktuelle meldinger om strømsituationen på fx din regionale radiostation, N1.dk eller på større nyhedssites. Mobilnettet kan dog være overbelastet eller uden dækning.
  3. Undgå at åbne dit køleskab og fryser, så holder maden sig bedre kold. Frysere kan holde sig i op til 24 timer uden der sker nogen skade på madvarerne.
  4. Hvis du har et brændefyr, opfordrer vi til at slukke for ilden, imens strømafbrydelsen finder sted.

Erhvervskunder

Er du erhvervskunde, bør du foretage en selvstændig vurdering af dine behov og undersøge om strømafbrydelser generelt giver anledning til at sikre driften. Hvis der er behov for kontinuerlig drift under strømafbrydelser, opfordrer vi til, at man installerer individuelle UPS’er eller opstiller nødgeneratorer. Vi opfordrer også til, at erhvervskunder bør teste deres nødstrømsanlæg.