Opsætning af plakater

Der må opsættes plakater på N1's elforsyningsanlæg i forbindelse med arrangementer uden forudgående tilladelse under forudsætning af overholdelse af følgende:

  1. Plakater skal fastgøres med ikke-metallisk binding

  2. Plakater må ikke anbringes højere end 1,5 m under laveste elførende ledning

  3. Plakater må ikke ophænges på højspændingsmaster, transformerstationer og kabelskabe

  4. Plakater må tidligst ophænges 3 uger før arrangementet

  5. Alle plakater skal være fjernet senest 5 dage efter arrangementet

  6. Plakater, der er opsat i strid med de gældende retningslinjer, vil blive fjernet af vores personale efter regning

Såfremt plakaterne ønskes ophængt i gadelysstandere, skal der søges om tilladelse hos de respektive kommuner, idet de er ejere af gadelysanlæggene.

Har du spørgsmål vedrørende regler for ophængning af plakater? Kontakt N1