Tilslutning af solcelleanlæg

Der er mange regler at tage hensyn til, når du skal tilslutte et solcelleanlæg i din elinstallation.

Her på siden kan du finde svar på alt i vores tilslutningsproces: leveringstid, priser, dokumentationskrav, hjælp til bilag m.m.

Du kan også finde Energistyrelsens guide om køb og installation af solceller her. - og har andre spørgsmål om vedvarende energi generelt, kan du finde mere information her. 

Sådan tilslutter vi dit solcelleanlæg

 • Tilmeld anlæg til os, før det installeres

  Før din elinstallatør monterer og tilslutter dit solcelleanlæg, skal han/hun tilmelde det til os via en elektronisk installationsblanket, medsende anlæggets stamdatablanket samt ’Bilag B1.1.’. Bilag B1.1’ er et bilag for nettilslutning af produktionsanlæg, hvor elinstallatøren angiver anlæggets indstillinger. Bilaget skal underskrives af dig og elinstallatøren. Vi skal bruge disse data til at oprette anlægget i Energistyrelsens stamdataregister, og i den landsdækkende datahub, hvorefter vi sender dig et GSRN-nummer, som du skal bruge, hvis du vil sælge din overskudsproduktion til en produktions-elleverandør.
 • Tilslutningstid

  Vi modtager i øjeblikket ekstraordinær mange forespørgsler på tilslutning af anlæg - og det er vi glade for. Vi gør vores bedste for, at dit anlæg bliver tilsluttet hurtigst muligt. Når du henvender dig til os, giver vi dig altid et estimat på, hvornår vi forventer at kunne tilslutte dit anlæg.
 • Hvor stort et solcelleanlæg må jeg tilslutte?

  Solcelleanlæg skal altid tilsluttes og tilmeldes til os i N1 af en autoriseret elinstallatør. Installatøren kan rådgive dig om hvor stort et solcelleanlæg, du kan/skal købe. Vi modtager rigtigt mange forespørgsler på tilslutning af solceller, og vi har opstillet et par simple retningslinjer, så du hurtigere kan få anlægget tilsluttet: Dit solcelleanlæg må maksimalt kunne levere det antal Ampere ud i elnettet, som du har købt tilslutningsrettighed til i din forbrugsinstallation. Et parcelhus har typisk 25 Ampere i tilslutningsrettighed; svarende til 15,6 kW. Solcelleanlæg op til 10 kW kan tilsluttes uden vi skal regne på om elnettet er stærkt nok. I alle tilfælde er det vigtigt at installatøren tilmelder anlægget før vedkommende tilslutter det, så vi kan lave en samlet vurdering af elnettets styrke - og om det skal forstærkes. Det gælder når man tilslutter installationer, der forbruger og producerer el.
 • Priser

  I forbindelse med sagsbehandlingen opkræver vi et gebyr. Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation <50kW, á 1.490,- kr. (1.862,50 kr. inkl. moms). Det her gebyr opkræves, hvis din nuværende elmåler er forberedt til at måle elproduktion.* Oprettelse af mikro VE-anlæg <50kW á 2.250,- kr. (2.812,50 kr. inkl. moms). Det her gebyr opkræves, hvis det er nødvendigt at skifte din nuværende elmåler for at måle elproduktion.* De oplyste priser er gældende i 2022. Du kan holde dig orienteret om de aktuelle priser her på siden. * En fasemåler kan i mange tilfælde måle elproduktion og bliver ikke automatisk skiftet til en summationsmåler i sagsbehandlingen. Du kan læse mere fase-/ summationsmålere og eventuelt bestille en udskiftning her.
 • Tekniske krav

  Når vi har behandlet installatørens tilmelding, sender vi ham en anvisning med eventuelle tekniske krav til det tilmeldte anlæg.
 • Tilslutning

  Efter din elinstallatør har modtaget anvisningen fra os, tilslutter han solcelleanlægget og orienterer os om en idriftsættelsesdato.

Dokumentation

Når vi som netselskab skal tilslutte dit anlæg til elnettet, skal vi overholde en række tekniske regler for at sikre den tekniske kvalitet i elnettet og stabiliteten i det samlede elsystem. Det er vores opgave at indsamle dokumentation samt påvise at anlægget overholder kravene.

Dokumentationen afhænger af sammensætningen på anlægget – se afsnit ’Hvilken dokumentation kræves til et anlæg’.

Dokumentationen kan være teknisk tung, og vi har i N1 derfor - som en hjælp til dig - forudfyldt ’bilag B1.1’ samt lavet forslag til enstregsskemaer.
Med anlægsejers/idriftsættelsesansvarlige underskrifter på bilag B1.1 bekræfter I, at anlægget bliver indstillet som skrevet i bilaget.

Hvilken dokumentation kræves til dit anlæg?

Solcelleanlæg under 50kW uden batterilageranlæg

 1. Stamdata
 • Alle felter markeret med * skal udfyldes
 • CVR eller fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) på anlægsejer skal oplyses
 • Hvis der er givet tilsagn til gruppe 2 fra Energistyrelsen skal tilsagnsID oplyses
 1. Bilag B1.1 produktion
 • Inverteren skal være på positivlisten for solcelleinvertere

Solcelleanlæg under 50kW med batterilageranlæg og hybridinverter

 1. Stamdata
 • Alle felter markeret med * skal udfyldes
 • CVR eller fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) på anlægsejer skal oplyses
 • Hvis der er givet tilsagn til gruppe 2 fra Energistyrelsen skal tilsagnsID oplyses
 1. Bilag B1.1 produktion + batteri
 • Inverteren skal være på positivlisten for solcelleinvertere OG energy storage
 1. Enstregsskema for hybridinverter 1mppt/2mppt

Solcelleanlæg under 50kW med batterilageranlæg og separate inverter for produktion og batterilageranlæg

 1. Stamdata
 • Alle felter markeret med * skal udfyldes
 • CVR eller fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) på anlægsejer skal oplyses
 • Hvis der er givet tilsagn til gruppe 2 fra Energistyrelsen skal tilsagnsID oplyses
 1. Bilag B1.1 produktion
 • Inverteren som håndterer solcellepanelerne skal være på positivlisten for solcelleinvertere
 1. Bilag B1.1 produktion + batteri
 • Inverteren som håndterer batterilageranlægget skal være på positivlisten for energy storage
 1. Enstregsskema for separate invertere 1mppt/2mppt

Download dit bilag her

Stamdatablanket solceller

Blanket til registrering af solcelleanlæg i stamdataregisteret.
N1 er som netselskab forpligtet til at oprette anlægget hos Energistyrelsen.

Stamdatablanket vindmøller

Blanket til registrering af vindmølleanlæg i stamdataregisteret.
N1 er som netselskab forpligtet til at oprette anlægget hos Energistyrelsen.

Download her

Bilag B1.1
produktion

Blanket forudfyldt med gældende tekniske krav/standarder.
N1 er som netselskab forpligtet til at sikre høj kvalitet i leveringen af elektricitet.

Download her

Bilag B1.1
produktion + batteri

Blanket forudfyldt med gældende tekniske krav/standarder.
N1 er som netselskab forpligtet til at sikre høj kvalitet i leveringen af elektricitet

Download her

Enstregsskema
Hybridinverter
1 mppt

Forslag til enstregsskema, der viser de i batterianlægget anvendte hovedkomponenter samt indbyrdes elektriske forbindelser.

Download her.

Enstregsskema
Hybridinverter
2 mppt

Forslag til enstregsskema, der viser de i batterianlægget anvendte hovedkomponenter samt indbyrdes elektriske forbindelser.

Download her

Enstregsskema
Separate invertere
1 mppt

Forslag til enstregsskema, der viser de i batterianlægget anvendte hovedkomponenter samt indbyrdes elektriske forbindelser.

Download her

Enstregsskema
Separate invertere
2 mppt

Forslag til enstregsskema, der viser de i batterianlægget anvendte hovedkomponenter samt indbyrdes elektriske forbindelser.

Download her

Er du solcellekunde med spørgsmål om fase- eller
summationsmålere?

I 2019 kom der en ny målerbekendtgørelse (Bek. 75, 25/01/2019) med et krav om, at nye målere
hos egenproducenter skulle være summationsmålere. Siden indførelsen af de elektroniske elmålere, har en stor del af de målere, der var på markedet, dog været fasemålere.