Tilslutning af solcelleanlæg

Der er mange regler at tage hensyn til, når du skal tilslutte et solcelleanlæg i din elinstallation.

Her på siden kan du finde svar på alt i vores tilslutningsproces: leveringstid, priser, dokumentationskrav, hjælp til bilag m.m.

Du kan også finde Energistyrelsens guide om køb og installation af solceller her - og har du andre spørgsmål om vedvarende energi generelt, kan du finde mere information her. 

Fase- eller
summationsmåler?

I 2019 kom der en ny målerbekendtgørelse (Bek. 75, 25/01/2019) med et krav om, at nye målere
hos egenproducenter skal være summationsmålere.

Spørgsmål og svar om solcelleanlæg

 • Tilmeld anlæg før det installeres

  Solcelleanlæg skal altid tilmeldes til N1 af en autoriseret elinstallatør.

  Før din elinstallatør monterer og tilslutter dit solcelleanlæg, skal han/hun tilmelde det til os via en elektronisk installationsblanket samt medsende teknisk dokumentation for anlægget.

  Dokumentationen angiver anlæggets opbygning og indstillinger, og skal underskrives af dig og elinstallatøren. Dokumentationen bruges til at oprette anlægget i Energistyrelsens stamdataregister, og i den landsdækkende datahub.

 • Teknisk dokumentation

  Vi ved, at den tekniske dokumentation kan være tung, og vi har derfor samlet al information i afsnittet ’Dokumentation’ nedenfor.

 • Sagsbehandlingstid

  Vi modtager i øjeblikket ekstraordinært mange forespørgsler på tilslutning af anlæg - og det er vi glade for.

  Vi gør vores bedste for en hurtig sagsbehandlingstid, så din elinstallatør kan tilslutte anlægget hurtigst muligt. Når du henvender dig til os, giver vi dig altid et estimat på, hvornår vi forventer at kunne tilslutte dit anlæg.

 • Hvor stort et solcelleanlæg må jeg tilslutte?

  For at sikre, du som kunde kan få tilladelse til at installere det anlæg, du investerer i, er det altid vigtigt, at elinstallatøren tilmelder anlægget før det monteres og tilsluttes. Ved modtagelse af tilmeldingen laver N1 en samlet vurdering af elnettets styrke, om elnettet kan håndtere yderligere produktion, om nettet skal forstærkes, eller om der skal anvises et andet tilslutningspunkt for anlægget.

   

  Vi har opstillet et par simple retningslinjer, så du hurtigere kan få anlægget tilsluttet:

  1. Hvis elnettet kan klare belastningen, kan du i særlige tilfælde få tilladelse til at installere solcelleanlæg, der leverer mere ud på nettet end du har købt tilslutningsrettighed til i din forbrugsinstallation.

  2. I tilfælde af at elnettet ikke kan klare belastningen, vil du blive anvist et andet tilslutningspunkt i elnettet, hvor dit solcelleanlæg kan tilsluttes. Dette kan betyde, at du ikke kan blive egenproducent.

  3. I særlige tilfælde kan et 10 kW anlæg tilsluttes uden vurdering af elnettets styrke, hvilket kan medføre en meget hurtigere sagsbehandlingstid.

  Elinstallatøren kan rådgive dig om hvor stort et solcelleanlæg, du kan/skal købe.

 • Udvidelse af et eksisterende solcelleanlæg

  Udvidelse af et eksisterende solcelleanlæg Er dit eksisterende solcelleanlæg et anlæg godkendt til pristillæg, årsbasseret eller timebaseret nettoafregning må du IKKE udvide anlægget. Læs mere her

  Fravælges pristillæg, årsbaseret eller timebaseret nettoafregning muliggøres det at anlægget kan udvides. Dette kræver dog en vurdering af N1, se mere under afsnittet ”Hvor stort et anlæg må jeg tilslutte?

 • Priser

  I forbindelse med sagsbehandlingen opkræves et administrationsgebyr alt efter situationen med din elmåler.

  Hvis din nuværende elmåler er forberedt til at måle elproduktion* opkræves gebyret ’Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation <50kW’. Gebyret er 1.862,50 kr. inkl. moms.

  Hvis det er nødvendigt at skifte din nuværende elmåler for at måle elproduktion* opkræves gebyret ’Oprettelse af mikro VE-anlæg <50kW’. Gebyret er 2.812,50 kr. inkl. moms.

  De oplyste priser er gældende i 2023.

  * En fasemåler kan i mange tilfælde måle elproduktion og bliver ikke automatisk skiftet til en summationsmåler i sagsbehandlingen. Du kan læse mere om fase-/ summationsmålere og eventuelt bestille en udskiftning her.

 • Hvornår må mit anlæg tilsluttes?

  Anlægget må tilsluttes, når din elinstallatør modtager godkendelsen fra os. Elinstallatøren orienterer os efterfølgende om idriftsættelsesdatoen.

 • Salg af overskudsproduktion

  Vi sender dig et GSRN-nummer, som skal bruges, hvis du ønsker at sælge din overskudsproduktion til en produktionselleverandør.
 • Modtagelse af GSRN-nummer

  Når N1 har modtaget en tilmelding samt korrekt dokumentation på et solcelleanlæg fra en elinstallatør, og vi påbegynder sagsbehandlingen, vil du herefter modtage dit GSRN-nummer inden for 2 uger.
 • Hvornår skiftes min fasemåler til en summationsmåler?

  Har du en fasemåler, kan du kræve at få den udskiftet til en summationsmåler, mod at betale for N1s omkostninger til udskiftningen. Bestilling af udskiftningen skal altid ske via vores bestillingsformular som du finder under menuen Kontakt.

  Når du har udfyldt bestillingsformularen, vil din måler blive skiftet indenfor 35 hverdage.

 • Giver N1 besked, hvis skiftet til en summationsmåler ikke kan betale sig for mig?

  Har du udfyldt og indsendt bestillingsformularen om udskiftning fra fasemåler til summationsmåler, vil din måler blive skiftet inden for 35 hverdage. Gebyret for udskiftningen vil blive opkrævet via din el-leverandør.

  N1 foretager ingen beregninger eller vurderinger på om udskiftningen kan betale sig.

 • Indfødningstarif

  1. januar 2023 skal producenter af elektricitet som noget nyt betale indfødningstariffer til de lokale elnetselskaber. Indfødningstarifferne er en betaling pr. kWh for at levere el fra bl.a. vindmøller, solceller og kraftvarmeværker ind i distributionsnettet (0,4-60 kV) og videre ud til kunderne. Læs mere her

Dokumentation

Når vi som netselskab skal tilslutte dit anlæg til elnettet, skal vi overholde en række tekniske regler for at sikre den tekniske kvalitet i elnettet og stabiliteten i det samlede elsystem.


Det er vores opgave at indsamle dokumentation samt påvise at anlægget overholder kravene.

Læs mere her