Dokumentation

Dokumentationen kan være teknisk tung, og vi har i N1 derfor - som en hjælp til dig - forudfyldt ’bilag B1.1’ samt lavet forslag til enstregsskemaer.

Med anlægsejers/idriftsættelsesansvarlige underskrifter på bilag B1.1 bekræfter I, at anlægget bliver indstillet som skrevet i bilaget.


Hvilken dokumentation kræver mit anlæg?

Solcelleanlæg under 50kW uden batterilageranlæg Solcelleanlæg under 50kW med batterilageranlæg og hybridinverter Solcelleanlæg under 50kW med batterilageranlæg og separate inverter for produktion og batterilageranlæg

Stamdata

  • Alle felter markeret med * skal udfyldes
  • CVR eller fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) på anlægsejer skal oplyses
  • Hvis der er givet tilsagn til gruppe 2 fra Energistyrelsen skal tilsagnsID oplyses

Stamdata

  • Alle felter markeret med * skal udfyldes
  • CVR eller fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) på anlægsejer skal oplyses
  • Hvis der er givet tilsagn til gruppe 2 fra Energistyrelsen skal tilsagnsID oplyses

Stamdata

  • Alle felter markeret med * skal udfyldes
  • CVR eller fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) på anlægsejer skal oplyses
  • Hvis der er givet tilsagn til gruppe 2 fra Energistyrelsen skal tilsagnsID oplyses


Bilag B1.1 produktion
Inverteren skal være på positivlisten for solcelleinvertereBilag B1.1 produktion + batteri
Inverteren skal være på positivlisten for solcelleinvertere OG energy storage


Bilag B1.1 produktion
Inverteren som håndterer solcellepanelerne skal være på positivlisten for solcelleinvertere

Bilag B1.1 produktion + batteri
Inverteren som håndterer batterilageranlægget skal være på positivlisten for energy storage

 

Enstregsskema for hybridinverter 1mppt/2mppt

Enstregsskema for separate invertere 1mppt/2mppt

Download dit bilag her

Stamdatablanket solceller

Blanket til registrering af solcelleanlæg i stamdataregisteret.
N1 er som netselskab forpligtet til at oprette anlægget hos Energistyrelsen.

Stamdatablanket vindmøller

Blanket til registrering af vindmølleanlæg i stamdataregisteret.
N1 er som netselskab forpligtet til at oprette anlægget hos Energistyrelsen.

Download her

Bilag B1.1
produktion

Blanket forudfyldt med gældende tekniske krav/standarder.
N1 er som netselskab forpligtet til at sikre høj kvalitet i leveringen af elektricitet.

Download her

Bilag B1.1
produktion + batteri

Blanket forudfyldt med gældende tekniske krav/standarder.
N1 er som netselskab forpligtet til at sikre høj kvalitet i leveringen af elektricitet

Download her

Enstregsskema
Hybridinverter
1 mppt

Forslag til enstregsskema, der viser de i batterianlægget anvendte hovedkomponenter samt indbyrdes elektriske forbindelser.

Download her

Enstregsskema
Hybridinverter
2 mppt

Forslag til enstregsskema, der viser de i batterianlægget anvendte hovedkomponenter samt indbyrdes elektriske forbindelser.

Download her

Enstregsskema
Separate invertere
1 mppt

Forslag til enstregsskema, der viser de i batterianlægget anvendte hovedkomponenter samt indbyrdes elektriske forbindelser.

Download her

Enstregsskema
Separate invertere
2 mppt

Forslag til enstregsskema, der viser de i batterianlægget anvendte hovedkomponenter samt indbyrdes elektriske forbindelser.

Download her

Solceller

Har du et solcelleanlæg?

Eller skal du have tilsluttet et anlæg?