Spændingskvalitet

I det almindelige elnet i Danmark (lavspændingsnettet) betegner vi spændingen som 230 V.

Det er imidlertid ikke en helt nøjagtig værdi, for måles spændingen i stikkontakten med et voltmeter, er den sjældent nøjagtig 230 V. Strømmens vej gennem elforsyningsnettet medfører et fald i spændingen. Ligger spændingen mellem 207 og 253 V, betegnes den som tilfredsstillende.

Oplever du problemer med elektriciteten som f.eks. sprungne pærer, udfald i elektriske apparater etc., skyldes det normalt ikke spændingskvaliteten. Skal pærerne ofte udskiftes, skyldes det formodentlig, at pærerne ikke har den rigtige mærkespænding (220-230 V eller 230-240 V). Hvis elektrisk udstyr ikke fungerer ordentligt, vil det ofte skyldes problemer med udstyret frem for spændingskvaliteten.

Kontakt dit netselskab, hvis der er begrundet mistanke om spændingsproblemer. På baggrund af en måling af spændingen vil man så tage stilling til, hvorvidt en eventuel netforstærkning er nødvendig.