Beskæring af træer og buske ved et N1 anlæg

Nogle steder kan træer eller anden beplantning komme i berøring med vores elanlæg. Det kan f.eks. være træer, der kommer for tæt på luftledninger, eller hvis du overvejer at plante noget, som kan komme i vejen for et anlæg, når det vokser op. Det kan også være, at du ser en fejl eller en skade på et af vores anlæg. I de tilfælde vil vi meget gerne have besked.