Bestilling af data til

fremmed ejet VE anlæg

Denne formular skal udfyldes for at igangsætte processen om udlevering af lednings data som er privat ejet. Det er bl.a et krav i LER-loven at det er ejeren af et privat ledningsnet der har ansvaret for at udlevere retvisende lednings oplysninger til den der henvender sig gennem LER systemet.