Stiklednings-
sikringer

Udskiftning

Hvis du skal have udskiftet en stikledningssikring, skal du have en autoriseret elinstallatør til at udføre arbejdet for dig.

Vi betaler udgifterne, hvis fejlen er på elnettet. Du betaler selv for udskiftningen, hvis fejlen er på installationen.

Fejl på elnettet

Skal dine stikledningssikringer skiftes på grund af en fejl, der er forsaget af elnettet, er det os, der betaler for udskiftningerne. Derfor gør følgende sig gældende:

1) Kontakt en elinstallatør.

2) Elinstallatøren kontakter os.

3) Vi godkender opgaven og giver elinstallatøren et ordrenummer

4) Når elinstallatøren sender os fakturaen på udskiftningen, skal ordrenummeret fremgå. Fremgår ordrenummeret ikke, afviser vi fakturaen. Derudover skal der fremgå oplysninger om målernummer, tidspunkt, sikringsstørrelse og årsag til udskiftning.

Fejl på installation

Hvis din stikledningssikring skal skiftes på grund af en fejl på din installation, skal du selv betale udgifterne forbundet hermed.

Bemærk, at der ikke må sættes en større sikring i end den sikring, den erstatter. Alle tre sikringer skal skiftes.

Læs også vores tilslutningsbestemmelser

Priser for udskiftning af stikledningssikringer

Priserne er inklusive arbejdsløn og kørsel. Hvis opgaven indeholder transport med færge, broafgift eller andre udgifter, er det en specialopgave. I så fald aftales prisen, når opgaven bliver aftalt mellem elinstallatøren og os. Sikringer bliver faktureret særskilt og indgår derfor ikke i priserne.

Alle priser er eksklusive moms.

Inden for normal arbejdstid: Kr. 1.000,00
Uden for normal arbejdstid: Kr. 2.165,00
Specialopgave Efter aftale