Intern overvågning

Det er en vigtig forudsætning for konkurrencen i elmarkedet, at alle kommercielle aktører har lige adgang til elnettet.

N1 er ejet af Norlys-koncernen, som også har kommercielle aktiviteter i elmarkedet. For at sikre vandtætte skotter mellem N1 og resten af koncernen har vi et internt overvågningsprogram. Det beskriver N1s tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, herunder de specifikke forpligtelser, som N1s ledelse, medarbejdere, rådgivere med videre er underlagt.

Læs N1s interne overvågningsprogramLæs N1 Randers interne overvågningsprogramLæs N1 Hillerøds interne overvågningsprogram

Du kan desuden læse mere om reglerne for intern overvågning i bekendtgørelsen for intern overvågning.

Seneste årsberetninger

I N1 fører vi løbende kontrol med, at vi overholder vores forpligtelser som netselskab. Som et led heri sender vi hvert år en årsberetning til Forsyningstilsynet.

Du kan læse vores seneste årsberetninger her:Læs årsberetningen for N1Læs årsberetningen for N1 RandersLæs årsberetningen for N1 Hillerød