Intern overvågning

N1 er ejet af Norlys-koncernen, som også har kommercielle aktiviteter i elmarkedet. For at sikre vandtætte skotter mellem N1 og resten af koncernen har vi et internt overvågningsprogram. Det beskriver N1's tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, herunder de specifikke forpligtelser, som N1s ledelse, medarbejdere, rådgivere med videre er underlagt.

Du kan desuden læse mere om reglerne for intern overvågning i bekendtgørelsen for intern overvågning.

Internt overvågningsprogram
for N1 A/S

Se programmet

Seneste årsberetning

I N1 fører vi løbende kontrol med, at vi overholder vores forpligtelser som netselskab. Som et led heri sender vi hvert år en årsberetning til Forsyningstilsynet. Du kan læse vores seneste årsberetning her:

Årsberetningen for N1 A/S