Netydelsen

Hos N1 er vi ansvarlige for drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af elforsyningsnettet indenfor forsyningsområdet.

Vi er desuden ansvarlig for nettilslutning af dig som netkunde, måling af dit elforbrug, opretholdelse af den tekniske kvalitet og sikring af en høj leveringssikkerhed. Det er også vores opgave at tilslutte elproduktionsanlæg til elnettet.

Endelig er vi ansvarlige for tilvejebringelse af energibesparelser, som led i den nationale indsats for nedbringelse af energiforbruget.

Vi skal stille ydelserne til rådighed på ikke-diskriminerende og gennemsigtige vilkår.

Status på drift og service

Vi måler løbende på vores arbejde for at give dig den bedste service.

Herunder kan du se en status på vores centrale drifts- og servicemål.

Status på uge 2 (ugemål)

Måleenhed Uge 2 Uge 1-2
Planlagte og uplanlagte
strømafbrydelser (tid)
Antal minutter, som en
gennemsnitlig kunde har
været uden strøm
Minutter
pr. kunde
0,18 0,53
Planlagte og uplanlagte
strømafbrydelser
(omfang)
Antal kunder, der bor i et
område, hvor der har
været strømafbrydelse
Stk. 1.498 6.438
Dataoverførelse Den mængde data, som er
overført fra elmålere til
fakturering
Procent 98,5 98,2

Status for januar (månedsmål)

Måleenhed Nov. Jan.-nov.
Nye tilslutninger Antal nye kunder, som er
blevet tilsluttet elnettet
Stk. - -
Fleksibel afregning Andel af vores net-kunder,
som er blevet klargjort til
afregning på timebasis
Procent - -
Strømforbrug Den mængde strøm, som
er blevet brugt i elnettet
Gigawatt
Timer
- -
Nettab Værdien af den mængde
strøm, som går tabt under
transport
Mio. kr. - -