Netydelsen

Hos N1 er vi ansvarlige for drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af elforsyningsnettet indenfor forsyningsområdet.

Vi er desuden ansvarlig for nettilslutning af dig som netkunde, måling af dit elforbrug, opretholdelse af den tekniske kvalitet og sikring af en høj leveringssikkerhed. Det er også vores opgave at tilslutte elproduktionsanlæg til elnettet.

Endelig er vi ansvarlige for tilvejebringelse af energibesparelser, som led i den nationale indsats for nedbringelse af energiforbruget.

Vi skal stille ydelserne til rådighed på ikke-diskriminerende og gennemsigtige vilkår.