Organisationen

Her kan du se medlemmerne af vores ledelse.

Som netselskab har vi en interesse i, at vores omverden har indblik i vores beslutningsstrukturer, der underbygger rollen som neutral markedsaktør.

Derfor kan du her fra siden læse vores vedtægter, hvor det blandt andet fremgår, hvordan vores tilsluttede kunder har indflydelse på beslutninger.

Ligeledes kan du læse vores forretningsorden for bestyrelsen og direktørinstruksen, hvor det er defineret hvilket mandat, der er givet til direktøren samt hvilke krav og forpligtelser, den samlede ledelse er underlagt. Det giver således et billede af arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion samt indblik i, hvordan ledelsens uafhængighed sikres. Her på siden er det derfor markeret hvilke bestyrelsesmedlemmer, der opfylder de udvidede habilitetskrav, der kræves for minimum 2 medlemmer af bestyrelsen.

Direktionen

Adm. direktør

Lise Søgård Bering

+45 20 10 43 08

[email protected]

Direktør

Regulering, Sikkerhed & Compliance

Jens Tang

+45 24 88 06 85

[email protected]

Direktør

Kunder, Marked & Udvikling

Daniel Skovsbo Erichsen

+45 51 63 17 39

[email protected]

Direktør

Anlæg

Per Holst

+45 23 24 36 72

[email protected]

Direktør

Netdrift & Produktion

Henning Kjærgaard

+45 30 18 96 87

[email protected]

Bestyrelsen

Formand

Jesper Vinter Barslund

2255 6191

[email protected]

Bestyrelsesmedlem

John Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Jytte Rabæk Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Holt Clemmensen

Bestyrelsesmedlem

Kathrine Forsberg

Opfylder udvidede habilitetskrav

Bestyrelsesmedlem

Peder Ø. Andreasen

Opfylder udvidede habilitetskrav

Bestyrelsesmedlem

Anders Stouge

Opfylder udvidede habilitetskrav