Vi passer godt på vores medarbejdere - passer du på dig selv?

Når man arbejder med eller i nærheden af elnettet, kan det være farligt, hvis man ikke passer godt på og tager sine forholdsregler. Derfor prioriterer vi vores medarbejderes sikkerhed højt, og derfor arbejder vi meget med vores arbejdsmiljø. Alle vores medarbejdere skal kende vores sikkerhedsregler, og vi afholder sikkerhedsdage hvert år, hvor vi gennemgår reglerne. Sikkerhedsdagene bliver evalueret og videreudviklet på, så de kan bidrage på den bedst mulige måde til sikkerheden.

Vi opfordrer også alle vores medarbejdere til at indberette ulykker eller nærved ulykker, hvor der kunne have været et uheldigt udfald, da vi altid kan forbedre os og lære af hinandens fejl - vi passer nemlig godt på hinanden.

Vi vil også rigtig gerne passe godt på dig, og derfor kan du læse mere under Elnettet om, hvad du kan gøre for at passe på dig selv, når du arbejder tæt på elnettet.

Læs disse sider for at få mere viden om, hvad du skal passe på: