Batteriprojekt i Uggelhuse med stor betydning for fremtidens elnet

Pressemeddelelse 12. juni 2019

Netselskabet N1 har med støtte fra Energistyrelsen igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt i Uggelhuse for at undersøge, om etableringen af et stort batteri i elnettet vil kunne udjævne større belastninger i forbruget og dermed mindske behovet for bekostelige udbygninger af elnettet.

Det danske elnet sikrer verdens højeste leveringssikkerhed på 99,997%. Skal denne position fastholdes, er det helt afgørende, at elnettet tilpasses fremtidens behov for infrastruktur, hvor blandt andet produktion af vedvarende energi, varmepumper og antallet af elbiler forventes at stige kraftigt.

Da Uggelhuse- og Langkastrup Kraftvarmeværk blev lukket, skiftede rigtig mange boliger på én gang til varmepumper. Den grønne omstilling og skiftet til varmepumper har betydet et større lokalt elforbrug, og for fortsat at sikre forsyningssikkerhed i Uggelhuse har N1 efter gængse standarder og forskrifter etableret en ny transformer og ændret i sammenkoblingerne i el-nettet.

Et alternativ til den traditionelle sikring af forsyningssikkerheden kunne være at etablere en batteriløsning, hvor en del af den producerede strøm bliver lagret lokalt til brug i perioder, hvor belastningen er særligt stor. N1 vil i et EUDP-støttet projekt undersøge, om det er teknisk og praktisk muligt – og økonomisk fordelagtigt - at etablere en sådan batteriløsning i et område som Uggelhuse. N1 samarbejder med Visblue (batterileverandør) og Dansk Energi (analyser og beregninger) om projektet.

Det forventes, at batteriet vil blive installeret i løbet af et par måneder, hvorefter projektet kører i en testperiode på ca. 1 år. Batteriet placeres på hjørnet af Floesskovvej og Vandbæksvej ved siden af den nye transformer. Data vil i perioden blive opsamlet og bearbejdet efterfølgende, og el-branchen vil blive klogere på, om batterier kan bruges som en hensigtsmæssig løsning i fremtidens el-net.

Det er vigtigt at understrege, at projektet ikke får konsekvenser for forsyningssikkerheden i området. Som forbruger vil man således ikke opleve en forskel under projektet.

- Når varmepumper, solceller og elbiler i fremtiden kommer til at øge belastningen på elnettet, stiller det øgede krav til el infrastrukturen. I den forbindelse er en stor del af løsningen en løbende overvågning og analyse af belastningen i nettet, så de nødvendige tilpasninger kan foretages i takt med at behovet opstår. Måske kan en del af løsningen være, at vi integrerer batterier i elnettet, og det skal projektet i Uggelhuse være med til at afklare, forklarer Jan Østergaard Jensen, som er direktør i N1.

I forbindelse med projektet udsender N1 et kort spørgeskema til områdets beboere, da det er nødvendigt at kende de konkrete installationer i de enkelte huse.

- Jeg håber, at alle vil bruge et par minutter på at udfylde de fremsendte spørgeskemaer. Projektet skal gøre os klogere på mulighederne for at anvende batterier i nettet med henblik på at understøtte elektrificeringen og i sidste ende investere mere effektivt i den grønne omstilling af hensyn til kundernes nettariffer, slutter Jan Østergaard Jensen.