Priser
og vilkår

Her på siden finder du de gældende priser og vilkår for N1. Du kan også finde både kommende og tidligere priser og vilkår.

Prisen på el er sammensat af flere forskellige elementer. Vil du vide mere om, hvordan priser på el hænger sammen?

Nedenstående priser gælder pr. 1. januar 2024

Se forklaring af kundekategori

Se uddybende information om producentbetaling

 

 

Ny tarifmodel 3.0

N1 overgik til den såkaldte Tarifmodel 3.0 den 01. januar 2024. I Tarifmodel 3.0 ser inddelingen i lastzoner ud som følger:

C-kunder 00:00 - 06:00 06:00 - 17:00 17:00 - 21:00 21:00 - 24:00
Sommer (april-september) Lavlast Højlast Spidslast Højlast 
Vinter (oktober-marts) Lavlast Højlast Spidslast Højlast 

 

A/B-kunder 00:00 - 06:00 06:00 - 21:00 21:00 - 24:00
Sommer (april-september)
- Hverdage
- Weekend og helligdage

Lavlast
Lavlast

Højlast
Lavlast

Højlast
Lavlast
Vinter (oktober-marts)
- Hverdage
- Weekend og helligdage
Lavlast
Lavlast
Spidslast
Højlast
Højlast
Højlast 


Find mere information om N1’s variable timetariffer her.

 

Ordforklaring

Indfødningstarif: Producenters, herunder egenproducenters, betaling for indfødning af elektricitet i N1’s net til dækning af nettab samt drift og vedligehold. Betales pr. indfødt kWh og differentieres ikke på tid eller sæson.

Rådighedstarif egenproducenter: Egenproducenters betaling til dækning af netselskabets omkostninger ved at elnettets kapacitet står til rådighed. Betales pr. kWh egetforbrug af egenproducenter med produktionskapacitet over 50 kW og differentieres ikke på tid eller sæson.

Netabonnement: Dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger.

Netabonnement egenproducenter: Dækker omkostninger til tovejs måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger.

Fast rådighedsbetal egenproducenter: Egenproducentens betaling til dækning af netselskabets omkostninger ved at elnettets kapacitet står til rådighed. Fast årlig betaling på 65 DKK ex moms fordelt over årets 12 måneder for egenproducenter med produktionskapacitet under 50 kW.

Produktionsmåler: Måling af produktion inden forbrug i installationen.

Produktionsanlæg: Produktionsanlæg tilsluttet direkte i forsyningsnettet. Ingen Forbrug.

Producentabonnement uden bidrag til målet: Produktionsanlæg hvor kunden i henhold til nettilslutningsbekendtgørelsen afholder måleromkostninger per regning.

Tilslutningsbidrag: Engangsbetaling for adgang til det eksisterende kollektive elnet. Betalingen erlægges forud for etablering af forsyning, og afhænger af byggeriets type og ønsket leveringsomfang målt i Ampere.

Effektbetaling: Årlig betaling baseret på kundens maksimale effekttræk for mellem- og højspændingskunder. Afregningsgrundlaget er kundens maksimale effekttræk målt i årsperioden august til juli året forinden og effektbetalingen opkræves med 1/12 hver måned.

N1 er berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler herfor.

 

Tarifmodel 2.0

N1 anvendte indtil udgangen af december 2023 den såkaldte Tarifmodel 2.0. I Tarifmodel 2.0 fulgte inddelingen i lastzoner følgende tidsinddelinger:

Lavlast (C-Time): Alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.

Spidslast (C-Time): Alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Lavlast (A- og B-kunder): Alle weekender og helligedage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.

Højlast (A- og B-kunder): Hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.

Spidslast (A- og B-kunder): Hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

 

1. januar indfører vi Tarifmodel 3.0 - hvad betyder det for dig og dit strømforbrug?

Geozoner for tilslutningsbidrag for produktion

I N1’s bevillingsområde er geozonerne inddelt som på billedet.

For en interaktiv version af kortet, se ”Map Viewer” hos Green Power Denmark. 

1. januar 2023 skal producenter af elektricitet som noget nyt betale indfødningstariffer til de lokale elnetselskaber. Indfødningstarifferne er en betaling pr. kWh for at levere el fra bl.a. vindmøller, solceller og kraftvarmeværker ind i distributionsnettet (0,4-60 kV) og videre ud til kunderne.

Læs mere her

En ny type tariffer

Fra 1. januar 2024 indfører vi Tarifmodel 3.0

Læs mere her

Tidligere priser
og vilkår

Du kan finde de tidligere priser og vilkår for vores forsyningsområde et år tilbage i tid.

Find tidligere priser

Øvrige
vilkår

Beskrivelser af vilkår for brug af elnettet og betingelser.

Vilkår

Bliv klogere på din elpris

Prisen på el er sammensat af mange forskellige poster, og det kan være svært at gennemskue, hvordan tingene hænger sammen og hvilken kundekategori man tilhører.

Få et indblik her

Metodegodkendelser

Som netselskab er vi forpligtet til at ansøge om metodegodkendelser hos Forsyningstilsynet. Her er en liste over N1 A/S og N1 Randers A/S' metodegodkendelser.

Se alle metodegodkendelser