Priser
og vilkår

Her på siden finder du de gældende priser og vilkår for N1. Du kan også finde både kommende og tidligere priser og vilkår.

Prisen på el er sammensat af flere forskellige elementer. Vil du vide mere om, hvordan priser på el hænger sammen?

1. januar 2023 skal producenter af elektricitet som noget nyt betale indfødningstariffer til de lokale elnetselskaber. Indfødningstarifferne er en betaling pr. kWh for at levere el fra bl.a. vindmøller, solceller og kraftvarmeværker ind i distributionsnettet (0,4-60 kV) og videre ud til kunderne.

Læs mere her

Nedenstående priser gælder pr. 1. august 2023.

Se Priser og Vilkår for aktuelt gældende priser.

Se forklaring af kundekategori

Se uddybende information om producentbetaling

 

 

Ordforklaring

Lavlast (C-Time): Alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.

Spidslast (C-Time): Alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Lavlast (A- og B-kunder): Alle weekender og helligedage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.

Højlast (A- og B-kunder): Hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.

Spidslast (A- og B-kunder): Hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Find mere information om N1’s variable timetariffer her.

Indfødningstarif: Producenters, herunder egenproducenters, betaling for indfødning af elektricitet i N1’s net til dækning af nettab samt drift og vedligehold. Betales pr. indfødt kWh og differentieres ikke på tid eller sæson.

Rådighedstarif egenproducenter: Egenproducenters betaling til dækning af netselskabets omkostninger ved at elnettets kapacitet står til rådighed. Betales pr. kWh egetforbrug af egenproducenter med produktionskapacitet over 50 kW og differentieres ikke på tid eller sæson.

Netabonnement: Dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger.

Netabonnement egenproducenter: Dækker omkostninger til tovejs måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger.

Fast rådighedsbetal egenproducenter: Egenproducentens betaling til dækning af netselskabets omkostninger ved at elnettets kapacitet står til rådighed. Fast årlig betaling på 65 DKK ex moms fordelt over årets 12 måneder for egenproducenter med produktionskapacitet under 50 kW.

Produktionsmåler: Måling af produktion inden forbrug i installationen.

Produktionsanlæg: Produktionsanlæg tilsluttet direkte i forsyningsnettet. Ingen Forbrug.

Vindmølle BEK 1063: Vindmøller tilsluttet direkte i forsyningsnettet.

Tilslutningsbidrag: Engangsbetaling for adgang til det eksisterende kollektive elnet. Betalingen erlægges forud for etablering af forsyning, og afhænger af byggeriets type og ønsket leveringsomfang målt i Ampere.

 

N1 er berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler herfor.

Geozoner for tilslutningsbidrag for produktion

I N1’s bevillingsområde er geozonerne inddelt som på billedet.

For en interaktiv version af kortet, se ”Map Viewer” hos Green Power Denmark. 

Ordforklaring

Lavlast (C-Time): Alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.

Spidslast (C-Time): Alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Lavlast (A- og B-kunder): Alle weekender og helligedage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.

Højlast (A- og B-kunder): Hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.

Spidslast (A- og B-kunder): Hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Find mere information om N1’s variable timetariffer her.

Indfødningstarif: Producenters, herunder egenproducenters, betaling for indfødning af elektricitet i N1’s net til dækning af nettab samt drift og vedligehold. Betales pr. indfødt kWh og differentieres ikke på tid eller sæson.

Rådighedstarif egenproducenter: Egenproducenters betaling til dækning af netselskabets omkostninger ved at elnettets kapacitet står til rådighed. Betales pr. kWh egetforbrug af egenproducenter med produktionskapacitet over 50 kW og differentieres ikke på tid eller sæson.

Netabonnement: Dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger.

Netabonnement egenproducenter: Dækker omkostninger til tovejs måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger.

Fast rådighedsbetal egenproducenter: Egenproducentens betaling til dækning af netselskabets omkostninger ved at elnettets kapacitet står til rådighed. Fast årlig betaling på 65 DKK ex moms fordelt over årets 12 måneder for egenproducenter med produktionskapacitet under 50 kW.

Produktionsmåler: Måling af produktion inden forbrug i installationen.

Produktionsanlæg: Produktionsanlæg tilsluttet direkte i forsyningsnettet. Ingen Forbrug.

Vindmølle BEK 1063: Vindmøller tilsluttet direkte i forsyningsnettet.

Tilslutningsbidrag: Engangsbetaling for adgang til det eksisterende kollektive elnet. Betalingen erlægges forud for etablering af forsyning, og afhænger af byggeriets type og ønsket leveringsomfang målt i Ampere.

 

N1 er berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler herfor.

Er du i tvivl om, hvilket netområde du skal klikke ind på. Se et kort over områderne her.

En ny type tariffer

Fra 1. januar 2021 afhænger nettariffen (prisen for transport af strøm) af, hvornår på døgnet du bruger strøm.

Læs mere her

Tidligere priser
og vilkår

Du kan finde de tidligere priser og vilkår for vores forsyningsområde et år tilbage i tid.

Find tidligere priser

Øvrige
vilkår

Beskrivelser af vilkår for brug af elnettet og betingelser.

Vilkår

Bliv klogere på din elpris

Prisen på el er sammensat af mange forskellige poster, og det kan være svært at gennemskue, hvordan tingene hænger sammen og hvilken kundekategori man tilhører.

Få et indblik her

Metodegodkendelser

Som netselskab er vi forpligtet til at ansøge om metodegodkendelser hos Forsyningstilsynet. Her er en liste over N1 A/S og N1 Randers A/S' metodegodkendelser.

Se alle metodegodkendelser