Bliv klogere
din elpris

Prisen på el er sammensat af mange forskellige poster, og det kan være svært at gennemskue, hvordan tingene hænger sammen og hvilken kundekategori man tilhører.

Er du for eksempel en B-lav eller C-kunde? Det giver vi dig også et indblik i her. 

Sådan hænger prisen
el sammen

Overordnet set kan du dele prisen for el ind i tre dele. En del går til staten, en anden del går dit netselskab (eksempelvis N1) og den sidste del går til din el-leverandør.

Staten
Størstedelen af dine udgifter til el går til staten (ca. 67 %). Det dækker over elafgifter og Energinets transport af el (motorvejene i Danmarks elnet) samt moms.

Dit netselskab
En del af dine eludgifter går til os som netselskab (ca. 14 %). Du betaler et fast årligt abonnement til os for at måle og aflæse dit elforbrug. Samtidig betaler du os for at drifte, vedligeholde og udbygge det elnet, der transporterer strømmen frem til din bolig eller virksomhed (også kaldet nettariffen). Nettariffen bliver opgjort ud fra dit elforbrug og kundekategori (læs mere om kundekategorier længere nede på siden)

Din el-leverandør
Den sidste del af eludgifterne går til din el-leverandør. Priserne varierer, men ud fra en gennemsnitlig betragtning er dette ca. 19 % af den samlede elregning. I Danmark kan du frit vælge din el-leverandør, og det er dem, der sender dig den samlede elregning. Det er derfor også dem, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din elregning eller dit elforbrug. Som regel betaler du et fast abonnement til din el-leverandør for den service, de yder, og derudover betaler du for den el, du bruger.

Hvad betaler du til N1?

Abonnement:
Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger.

Nettarif (transport af strøm):
Betaling for brug af N1’s forsyningsnet. Betalingen dækker blandt andet nettab og omkostninger til drift, vedligehold og anlæg af nettet.

Rådighedstarif:
Egenproducenters betaling til dækning for netrådighed.

Kundekategorier

Når du betaler for transporten af din strøm (nettarif), er prisen gjort op ud fra den kundekategori, du tilhører. Hvilken kundekategori, du er i, afhænger af, hvor din bolig eller virksomhed er tilsluttet elnettet.

Er du for eksempel tilsluttet elnettet fra transformerstation A med et højt spændingsniveau (før strømmen bliver transformeret fra 60.000 volt til 10.000 volt), tilhører du kundegruppen A-høj. Er du i stedet tilsluttet fra transformerstation B med et lavt spændingsniveau (efter strømmen er transformeret fra 10.000 volt til 400 volt) tilhører du kundegruppen B-lav.

Jo flere gange din strøm bliver transformeret og jo længere ud i elnettet, den bliver transporteret, jo mere net skal der vedligeholdes. Derfor er nettariffen eksempelvis højere for en C-kunde end en A-høj-kunde.

Se en detaljeret oversigt over vores kundekategorier og tilslutningspunkter i tabellen herunder.


Gruppe


Erhverv


Erhverv


Bolig og
mindre erhverv


Øvrige


Kundetype:


A0


A-høj


A lav


B høj*


B lav*


C


Decentral produktion

Tilslutningspunkt:150 kV transformer-station60/10-20 kV Transformer-station60/10-20 kV Transformer-station10-20/0,4 kV (0,69**) kV transformer-station10-20/0,4 (0,69**) kV transformer-station0,4 kV fordelingsnet (kabelskab eller mast)Individuel

Spændingsniveau:


Levering og måling på 150 kV

Levering og måling på 60 kV niveau

Tilslutning og måling på 10-20 kV niveau

Tilslutning og måling på 10-20 kV niveau

Tilslutning på 0,4 (0,69) kV niveau

Tilslutning på 0,4 kV niveau


Leveringsniveau er aftalt med den enkelte anlægsejer,jf. leverings-aftalen.

 

Aflæsning:

 

Timeaflæst

Timeaflæst

Timeaflæst

Timeaflæst

Timeaflæst

Timeaflæst

Timeaflæst


*B 20 GWh. Tarif for B-forbrugere med årligt forbrug på over 20 GWh på én eller flere tilstødende matrikler. Alt forbruget skal samles på et forbrugsmålepunkt.

**0,69 kV tilbydes ikke længere til nye kunder.

Generelle vilkår: Alt slutforbrug pr. målepunkt med et årsforbrug større end 100.000 kWh timeafregnes, jf. markedsforskrift H2, afsnit 3.1 hos energinet.dk.

Tarifmodel 3.0

Fra 1. januar 2024 indfører vi Tarifmodel 3.0. Hvorfor giver det god mening for elnettet, for den grønne omstilling og muligvis for din pengepung?

Læs mere her

Gældende
priser og vilkår

Se vores priser og vilkår