Gebyrer og
tilslutnings-
bidrag

Se en oversigt over de ydelser og gebyrer, som du ikke betaler gennem nettariffen eller abonnementet, fx tilslutning til elnettet.

Tilslutningsbidrag

Type af tilslutning Ekskl. moms Inkl. moms
Parcelhus/fritidshus (fritliggende) med maks. 25 ampere pr. stikledning 14.450 kr. 18.063 kr.
Tæt/lav bebyggelse (sammenbyggede boliger) med 1 eller 2 etager 11.450 kr. 14.313 kr.
Standard lejlighed
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager
9.550 kr. 11.938 kr.
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 5.015 kr. 6.269 kr.
Små 1-fasede installationer til teknisk brug med belastning mindre end eller lig med 1 kW 1.675 kr. 2.094 kr.
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående 14.450 kr. 18.063 kr.
Kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere 1.075 kr. 1.344 kr.
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning 1.720 kr. 2.150 kr.
Etablering af TN-system (nulling) ved direkte tilslutning i transformerstation 7.000 kr. 8.750 kr.

Tekniske gebyrer

Gebyrer, der opkræves af N1 Ekskl. moms Inkl. moms
Betalingsaftale 260 kr. 325 kr.
For sen betaling fra elhandler Fastsat ved lov
Rykker til elhandler ved for sen betaling Fastsat ved lov
Rykker til netkunde ved for sen betaling Fastsat ved lov
Midlertidig tilslutning (byggestrøm)    
Installatør sætter måler op 660 kr. 825 kr.
N1 sætter måler op, 1 måler 1.120 kr. 1.400 kr.
N1 sætter måler op, 2 målere 1.440 kr. 1.800 kr.
Målerhåndtering    
Nedlæggelse af målerinstallation 770 kr. 963 kr.
Nedtagning af måler 950 kr. 1.188 kr.
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1.030 kr. 1.288 kr.
Forgæves kørsel (netkunde) 720 kr. 900 kr.
Forgæves kørsel (elinstallatør) 720 kr. 900 kr.
Nettilslutning af VE-anlæg    
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.250 kr. 2.813 kr.
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490 kr. 1.863 kr.
Målergenetablering og installationsopdeling    
Målergenetablering og installationsopdeling pr. måler 770 kr. 963 kr.

Standardgebyrer

Gebyrer, der opkræves af din el-leverandør Ekskl. moms Inkl. moms
Aflæsningsbesøg 500 kr. 625 kr.
Rykker for manglende selvaflæsning 90 kr. 113 kr.
Skønnet aflæsning 120 kr. 150 kr.
Fjernbetjent afbrydelse 140 kr. 175 kr.
Fjernbetjent genåbning 140 kr. 175 kr.
Fjernbetjent genåbning udenfor normal arbejdstid 330 kr. 413 kr.
Lukkebesøg 870 kr. 1.088 kr.
Genoplukning i normal arbejdstid 650 kr. 813 kr.
Genoplukning udenfor normal arbejdstid 1.270 kr. 1.588 kr.
Opstart af fogedforretning 680 kr. 850 kr.
Forgæves kørsel 720 kr. 900 kr.
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager  1.010 kr. 1.263 kr.
Nedtagning af måler 960 kr. 1.200 kr.
Genopsætning af nedtaget måler 960 kr. 1.200 kr.
Kontrolbesøg 830 kr. 1.038 kr.
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250 kr. 1.563 kr.
Målerundersøgelse    
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490 kr. 1.863 kr.
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210 kr. 2.763 kr.

Manglende betaling

Modtager vi ikke betaling fra dig, kan vi indkræve følgende:

Morarenter:
Der beregnes renter fra sidste rettidige betalingsdato og indtil betalingstidspunktet. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % p.a.

Rykkerskrivelse:
Sker betaling ikke senest sidste rettidige betalingsdato, udsendes en rykkerskrivelse. Gebyr faktureres på den udsendte rykkerskrivelse.

Inkassomeddelelse:
Udebliver betalingen fortsat, udsendes inkassomeddelelse med oplysning om, at restancen vil blive søgt inddrevet ved inkassobesøg.