Kommende priser og vilkår

Her kan du se, når vi har nye priser på vej i dit område.
Vi lægger kommende priser op 1-2 måneder, før de træder i kraft.

Nedenstående priser gælder pr. 1. januar 2024

Se Priser og Vilkår for aktuelt gældende priser.

 

Tarifmodel 2.0

N1 anvender indtil udgangen af december 2023 den såkaldte Tarifmodel 2.0. I Tarifmodel 2.0 følger inddelingen i lastzoner følgende tidsinddelinger:

Lavlast (C-Time): Alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.

Spidslast (C-Time): Alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Lavlast (A- og B-kunder): Alle weekender og helligedage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.

Højlast (A- og B-kunder): Hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.

Spidslast (A- og B-kunder): Hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Find mere information om N1’s variable timetariffer her.


Ordforklaring

Indfødningstarif: Producenters, herunder egenproducenters, betaling for indfødning af elektricitet i N1’s net til dækning af nettab samt drift og vedligehold. Betales pr. indfødt kWh og differentieres ikke på tid eller sæson.

Rådighedstarif egenproducenter: Egenproducenters betaling til dækning af netselskabets omkostninger ved at elnettets kapacitet står til rådighed. Betales pr. kWh egetforbrug af egenproducenter med produktionskapacitet over 50 kW og differentieres ikke på tid eller sæson.

Netabonnement: Dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger.

Netabonnement egenproducenter: Dækker omkostninger til tovejs måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger.

Fast rådighedsbetal egenproducenter: Egenproducentens betaling til dækning af netselskabets omkostninger ved at elnettets kapacitet står til rådighed. Fast årlig betaling på 65 DKK ex moms fordelt over årets 12 måneder for egenproducenter med produktionskapacitet under 50 kW.

Produktionsmåler: Måling af produktion inden forbrug i installationen.

Produktionsanlæg: Produktionsanlæg tilsluttet direkte i forsyningsnettet. Ingen Forbrug.

Vindmølle BEK 1063: Vindmøller tilsluttet direkte i forsyningsnettet.

Tilslutningsbidrag: Engangsbetaling for adgang til det eksisterende kollektive elnet. Betalingen erlægges forud for etablering af forsyning, og afhænger af byggeriets type og ønsket leveringsomfang målt i Ampere.

Effektbetaling: Årlig betaling baseret på kundens maksimale effekttræk for mellem- og højspændingskunder. Afregningsgrundlaget er kundens maksimale effekttræk året forinden og effektbetalingen opkræves med 1/12 hver måned.

N1 er berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler herfor.

 

Ny tarifmodel 3.0

N1 overgår til den såkaldte Tarifmodel 3.0 den 01. januar 2024. I Tarifmodel 3.0 ser inddelingen i lastzoner ud som følger:

C-kunder 00:00 - 06:00 06:00 - 17:00 17:00 - 21:00 21:00 - 24:00
Sommer (april-september) Lavlast Højlast Spidslast Højlast 
Vinter (oktober-marts) Lavlast Højlast Spidslast Højlast 

 

A/B-kunder 00:00 - 06:00 06:00 - 21:00 21:00 - 24:00
Sommer (april-september)
- Hverdage
- Weekend og helligdage

Lavlast
Lavlast

Højlast
Lavlast

Højlast
Lavlast
Vinter (oktober-marts)
- Hverdage
- Weekend og helligdage
Lavlast
Lavlast
Spidslast
Højlast
Højlast
Højlast