Metodegodkendelser

Som netselskab er vi forpligtet til at ansøge om metodegodkendelser hos Forsyningstilsynet.

 

Hent metodegodkendelser for N1

 • Godkendelse af begrænset netadgang for produktionsanlæg samt ændring til begrænset netadgang for forbrugsanlæg (06.02.2024)

 • Forlængelse af N1's metode for opkrævning af rådighedsbetaling og -tarif (20.12.2023)

 • Godkendelse af N1's forlængelse af standardgebyrer (01.12.2023)

 • Godkendelse af ændringer til tilslutningsbestemmelserne (26.10.2023)

 • Tarifering af den regulatoriske testzone Projekt GreenLab Skive (16.10.2023)

 • Godkendelse af N1 A/S’ nettilslutningsaftaler for visse produktionsanlæg og energilageranlæg (20.12.2022)

 • Afgørelse om N1 A/S’ tilslutningsbestemmelser og tilslutningsbidrag (01.12.2022)

 • Godkendelse af N1 A/S’ tarifmetode efter Tarifmodel 3.0 med afvigelser (03.10.2022)

 • Godkendelse af metode for producentbetaling (08.07.2022)

 • Metodegodkendelse af forlængelse standardgebyrer (14.01.2022)

 • Metodegodkendelse af ændret kundekategorisering for tarifering (26.08.2021)

 • Godkendelse af N1 A/S metode for Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet samt tilhørende Servicevilkår (08.06.2021)

 • Metodegodkendelse af N1 A/S opdaterede tilslutningsbestemmelser (07.06.2021)

 • Godkendelse af N1 A/S metode for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D produktionsanlæg (21.04.2021)

 • Metodegodkendelse for fastsættelse af standardtilslutningsbidrag (24.02.2021)

 • Metodegodkendelse for fastsættelse af standardgebyrer (28.08.2020)

 • Metodegodkendelse for abonnementsbetaling for B- og C-kunder (29.05.2020)

 • Metodegodkendelse for tilslutning med begrænset netadgang (23.04.2020)

 • Metodegodkendelse af geografisk differentierede tariffer (20.03.2020)

 • Metodegodkendelse af fastsættelse af standardgebyrer (27.12.2019)

 • Metodegodkendelse for fastsættelse af tilslutningsbidrag (19.12.2019)

 • Metodegodkendelse af ændret kundekategorisering for tarifering (30.09.2019)

 • Metodegodkendelse af investerings- bidrag - ladestandere (30.10.2018)

 • Metodegodkendelse om opretholdelse af geografisk differentierede tariffer (18.04.2018)

 • Metodegodkendelse af tarifering af el til varmeproduktion (24.05.2017)

 • Metodegodkendelse af fastsættelse af standardinvesteringsbidrag (03.01.2017)

 • Metodegodkendelse af standardaftale for solcelleanlæg større end 11 kW og mindre end 25MW (09.03.2016)

 • Metodegodkendelse af netbenyttelsesaftale (29.02.2016)

 • Metodegodkendelse af tilslutningsbestemmelser (29.02.2016)

 • Metodegodkendelse af servicevilkår (14.01.2016)

 • Metodegodkendelse af tilslutningsbestemmelser (27.11.2015)

 • Metodegodkendelse af standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør (27.11.2015)

 • Metodegodkendelse af tarifering (22.09.2015)

 • Metodegodkendelse af standardgebyr for genåbning uden for normal arbejdstid (14.09.2014)

 • Metodegodkendelse af A0-tarifering (25.08.2014)

 • Metodegodkendelse af betalingsvilkår (26.06.2014)

 • Metodegodkendelse af anmeldte metoder (14.03.2013)