Metodegodkendelser

Som netselskab er vi forpligtet til at ansøge om metodegodkendelser hos Forsyningstilsynet.
Her på siden kan du finde en liste over N1 A/S og N1 Randers A/S' metodegodkendelser.

 

Metodegodkendelser
for N1 A/S

Godkendelse af N1 A/S´ nettilslutningsaftaler for visse produktionsanlæg og energilageranlæg
20.12.22
Download her

Afgørelse om N1 A/S’ tilslutningsbestemmelser og tilslutningsbidrag
1.12.22
Download her

Godkendelse af metode for producentbetaling
08.07.22
Download her

Metodegodkendelse af forlængelse standardgebyrer
14.01.22
Download her

Metodegodkendelse af ændret kundekategorisering for tarifering
26.08.21                                             
Download her

Godkendelse af N1 A/S metode for Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet samt tilhørende Servicevilkår 
08.06.2021
Download her

Metodegodkendelse af N1 A/S opdaterede tilslutningsbestemmelser 
07.06.2021
Download her

Godkendelse af N1 A/S metode for Nettilslutningsaftale
for kategori B-, C- og D produktionsanlæg 
21.04.2021
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af standardtilslutningsbidrag - 24.02.2021
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af standardgebyrer - 28.08.2020
Download her

Metodegodkendelse for abonnementsbetaling
for B- og C-kunder - 29.05.2020
Download her

Metodegodkendelse for tilslutning
med begrænset netadgang - 23.04.2020
Download her

Metodegodkendelse af geografisk  
differentierede tariffer - 20.03.2020
Download her

Metodegodkendelse af fastsættelse
af standardgebyrer - 27.12.2019
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af tilslutningsbidrag - 19.12.2019
Download her

Metodegodkendelse af ændret kunde-
kategorisering for tarifering - 30.09.2019 
Download her

Metodegodkendelse af investerings-
bidrag - ladestandere - 30.10.2018 
Download her

Metodegodkendelse om opretholdelse
af geografisk differentierede
tariffer - 18.04.2018 
Download her

Metodegodkendelse af tarifering af
el til varmeproduktion - 24.05.2017
Download her

Metodegodkendelse af fastsættelse af
standardinvesteringsbidrag - 03.01.2017
Download her

Metodegodkendelse af standardaftale for
solcelleanlæg større end 11 kW og mindre
end 25MW - 09.03.2016 
Download her

Metodegodkendelse af netbenyttelsesaftale
- 29.02.2016
Download her

Metodegodkendelse af tilslutningsbestemmelser
- 29.02.2016
Download her

Metodegodkendelse af servicevilkår
- 14.01.2016
Download her

Metodegodkendelse af tilslutningsbestemmelser
- 27.11.2015
Download her

Metodegodkendelse af standardaftale
mellem Netselskab og Elleverandør
- 27.11.2015
Download her

Metodegodkendelse af tarifering
- 22.09.2015
Download her

Metodegodkendelse af standardgebyr
for genåbning uden for normal
arbejdstid - 14.09.2014
Download her

Metodegodkendelse af A0-tarifering
- 25.08.2014
Download her

Metodegodkendelse af betalingsvilkår
- 26.06.2014
Download her

Metodegodkendelse af anmeldte metoder
- 14.03.2013
Download her

Metodegodkendelser
for N1 Randers A/S

Afgørelse om N1 Randers A/S’ tilslutningsbestemmelser og tilslutningsbidrag
13.12.22
Download her

Godkendelse af metode for producentbetaling
17.08.22
Download her

Metodegodkendelse af forlængelse standardgebyrer
14.01.22
Download her

Godkendelse af N1 Randers A/S metode for Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet samt tilhørende Servicevilkår 
08.06.2021
Download her

Afgørelse om metodegodkendelse af N1 Randers A/S opdaterede tilslutningsbestemmelser 
07.06.2021
Download her

Godkendelse af N1 Randers A/S metode for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og Dproduktionsanlæg -
21.04.2021 
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af standardtilslutningsbidrag - 24.02.2021
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af standartgebyrer - 28.08.2020
Download her

Metodegodkendelse for abonnementsbetaling
for B- og C-kunder - 29.05.2020
Download her

Metodegodkendelse for tilslutning
med begrænset netadgang - 23.04.2020
Download her

Metodegodkendelse af investeringsbidrag
- ladestandere - 19.12.2019
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af tilslutningsbidrag - 19.12.2019
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af tariffer/tarifmodel 2.0 - 17.12.2018
Download her

Metodegodkendelse af fastsættelse
af standardinvesteringsbidrag - 22.11.2017
Download her

Metodegodkendelse af fastsættelse
af standardgebyrer - 14.09.2017
Download her

Metodegodkendelse af
fastsættelse af standardgebyr
ved forgæves kørsel - 26.07.2017
Download her

Metodegodkendelse fastsættelse
af tariffer - 23.02.2016
Download her

Metodegodkendelse af
tilslutningsbestemmelser - 15.01.2015 
Download her


Metodegodkendelse af servicevilkår
- 15.01.2016 
Download her

Metodegodkendelse af standardaftale
mellem Netselskab og Elleverandør - 19.11.2015
Download her

Metodegodkendelse af netbenyttelsesaftale - 23.09.2014
Download her