Metodegodkendelser

Som netselskab er vi forpligtet til at ansøge om metodegodkendelser hos Forsyningstilsynet.
Her på siden kan du finde en liste over N1 A/S og N1 Randers A/S' metodegodkendelser.

 

Metodegodkendelser
for N1 A/S

Godkendelse af metode for producentbetaling
08.07.22
Download her

Metodegodkendelse af forlængelse standardgebyrer
14.01.22
Download her

Metodegodkendelse af ændret kundekategorisering for tarifering
26.08.21                                             
Download her

Godkendelse af N1 A/S metode for Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet samt tilhørende Servicevilkår 
08.06.2021
Download her

Metodegodkendelse af N1 A/S opdaterede tilslutningsbestemmelser 
07.06.2021
Download her

Godkendelse af N1 A/S metode for Nettilslutningsaftale
for kategori B-, C- og D produktionsanlæg 
21.04.2021
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af standardtilslutningsbidrag - 24.02.2021
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af standardgebyrer - 28.08.2020
Download her

Metodegodkendelse for abonnementsbetaling
for B- og C-kunder - 29.05.2020
Download her

Metodegodkendelse for tilslutning
med begrænset netadgang - 23.04.2020
Download her

Metodegodkendelse af geografisk  
differentierede tariffer - 20.03.2020
Download her

Metodegodkendelse af fastsættelse
af standardgebyrer - 27.12.2019
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af tilslutningsbidrag - 19.12.2019
Download her

Metodegodkendelse af ændret kunde-
kategorisering for tarifering - 30.09.2019 
Download her

Metodegodkendelse af investerings-
bidrag - ladestandere - 30.10.2018 
Download her

Metodegodkendelse om opretholdelse
af geografisk differentierede
tariffer - 18.04.2018 
Download her

Metodegodkendelse af tarifering af
el til varmeproduktion - 24.05.2017
Download her

Metodegodkendelse af fastsættelse af
standardinvesteringsbidrag - 03.01.2017
Download her

Metodegodkendelse af standardaftale for
solcelleanlæg større end 11 kW og mindre
end 25MW - 09.03.2016 
Download her

Metodegodkendelse af netbenyttelsesaftale
- 29.02.2016
Download her

Metodegodkendelse af tilslutningsbestemmelser
- 29.02.2016
Download her

Metodegodkendelse af servicevilkår
- 14.01.2016
Download her

Metodegodkendelse af tilslutningsbestemmelser
- 27.11.2015
Download her

Metodegodkendelse af standardaftale
mellem Netselskab og Elleverandør
- 27.11.2015
Download her

Metodegodkendelse af tarifering
- 22.09.2015
Download her

Metodegodkendelse af standardgebyr
for genåbning uden for normal
arbejdstid - 14.09.2014
Download her

Metodegodkendelse af A0-tarifering
- 25.08.2014
Download her

Metodegodkendelse af betalingsvilkår
- 26.06.2014
Download her

Metodegodkendelse af anmeldte metoder
- 14.03.2013
Download her

Metodegodkendelser
for N1 Randers A/S

Godkendelse af metode for producentbetaling
17.08.22
Download her

Metodegodkendelse af forlængelse standardgebyrer
14.01.22
Download her

Godkendelse af N1 Randers A/S metode for Standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet samt tilhørende Servicevilkår 
08.06.2021
Download her

Afgørelse om metodegodkendelse af N1 Randers A/S opdaterede tilslutningsbestemmelser 
07.06.2021
Download her

Godkendelse af N1 Randers A/S metode for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og Dproduktionsanlæg -
21.04.2021 
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af standardtilslutningsbidrag - 24.02.2021
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af standartgebyrer - 28.08.2020
Download her

Metodegodkendelse for abonnementsbetaling
for B- og C-kunder - 29.05.2020
Download her

Metodegodkendelse for tilslutning
med begrænset netadgang - 23.04.2020
Download her

Metodegodkendelse af investeringsbidrag
- ladestandere - 19.12.2019
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af tilslutningsbidrag - 19.12.2019
Download her

Metodegodkendelse for fastsættelse
af tariffer/tarifmodel 2.0 - 17.12.2018
Download her

Metodegodkendelse af fastsættelse
af standardinvesteringsbidrag - 22.11.2017
Download her

Metodegodkendelse af fastsættelse
af standardgebyrer - 14.09.2017
Download her

Metodegodkendelse af
fastsættelse af standardgebyr
ved forgæves kørsel - 26.07.2017
Download her

Metodegodkendelse fastsættelse
af tariffer - 23.02.2016
Download her

Metodegodkendelse af
tilslutningsbestemmelser - 15.01.2015 
Download her


Metodegodkendelse af servicevilkår
- 15.01.2016 
Download her

Metodegodkendelse af standardaftale
mellem Netselskab og Elleverandør - 19.11.2015
Download her

Metodegodkendelse af netbenyttelsesaftale - 23.09.2014
Download her