Er du i tvivl om, hvilken kundekategori du hører ind under?

Læs mere her

Leder du efter priser på tilslutningsbidrag og øvrige gebyrer

Se også priserne for N1’s øvrige
netområder

Gælder alle kundegrupper

Ekskl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Overliggende net - Radius 3,91

 

Inkl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Overliggende net - Radius 3,99

C-flex (bolig og mindre erhverv)

Ekskl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 7,87
Spidslast 29,64
Rådighedstarif egenproducenter 7,58
Netabonnement (forbrugere)  Kr. pr. år
Netabonnement 312
Netabonnement egenproducenter 360
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 65
Produktionsmåler 312

 

Inkl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 9,84
Spidslast 37,05
Rådighedstarif egenproducenter 9,48
Netabonnement (forbrugere)  Kr. pr. år
Netabonnement 390
Netabonnement egenproducenter 450
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 81
Produktionsmåler 390

B-lav (erhverv)

Ekskl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 1,93
Højlast 4,49
Spidslast 7,46
Rådighedstarif egenproducenter 2,95
Netabonnement (forbrugere) Kr. pr. år
Netabonnement 312
Netabonnement egenproducenter 360
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 65
Netabonnement (producenter) Kr. pr. år
Produktionsanlæg 312

 

Inkl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 2,42
Højlast 5,62
Spidslast 9,32
Rådighedstarif egenproducenter 3,69
Netabonnement (forbrugere)  Kr. pr. år
Netabonnement 390
Netabonnement egenproducenter 450
Fast rådighedsbetaling egenproduktion 81
Netabonnement (producenter) Kr. pr. år
Produktionsanlæg 390

B-høj (erhverv)

Ekskl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 0,81
Højlast 2,60
Spidslast 4,87
Netabonnement (forbrugere)  Kr. pr. år
Netabonnement 2904
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 65

 

Inkl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 1,01
Højlast 3,25
Spidslast 6,08
Netabonnement (forbrugere) Kr. pr. år
Netabonnement 3630
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 81

Ordforklaring

Lavlast (A- og B-kunder): Alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.

Lavlast (C-kunder): Alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.

Højlast (kun relevant for A- og B-kunder): Hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.

Spidslast (A- og B-kunder): Alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Spidslast (C-kunder): Alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Find mere information om N1’s variable timetariffer her.

Rådighedstarif egenproducenter: Egenproducenters betaling til dækning for netrådighed

Netabonnement: Dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger

Netabonnement egenproducenter: Dækker omkostninger til tovejs måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger

Fast rådighedsbetaling egenproducenter: Rådighedsbetaling for kunder uden produktionsmåler

Produktionsmåler: Måling af produktion inden forbrug i installationen

Produktionsanlæg: Produktionsanlæg tilsluttet direkte i forsyningsnettet. Ingen Forbrug

Vindmølle BEK 1063: Vindmøller tilsluttet direkte i forsyningsnettet.

 

 N1 er berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler herfor.