Timetariffer

Som et led i grøn omstilling indfører N1 timetariffer (tidsdifferentierede tariffer) fra 1. januar 2021. Det medfører, at din tarif ikke længere er den samme på alle døgnets 24 timer, men i stedet bliver opgjort på baggrund af dit målte forbrug på timebasis.

Er du en almindelig husstand (c-tarif) med et gennemsnitligt forbrugsmønster, kommer du som udgangspunkt ikke til at mærke forskel. Du kan derimod spare penge, hvis du flytter en del af dit elforbrug væk fra perioden kl. 17 – 20 i vinterhalvåret (oktober til marts) til andre tidspunkter på døgnet.

En grøn fremtid kræver nye vaner

En stor del af Danmarks elnet er bygget i 1960’erne og 70’erne. Dengang var strømforbruget meget anderledes end i dag. Nu ser vi ind i en tid, hvor el-biler og eldrevne varmepumper skal erstatte ’sort energi’ – og det vil belaste elnettet, specielt i tidsrummet kl. 17-20.

Hvis vi sender for meget strøm gennem et elkabel, bliver det overophedet og brænder sammen. Skal vi undgå det, kan vi gøre to ting. Vi kan grave de gamle kabler op og lægge nye og større kabler eller vi kan udjævne forbruget hen over døgnet, så vi undgår spidsbelastninger.

At udskifte alle elkabler er en dyr affære, og gravearbejdet vil medføre store gener. Derfor skal vi tænke smart – både når vi som netselskab investerer i nye kabler, og når du som el-forbruger tænder for strømmen. Det skal timetarifferne hjælpe til.

Hvad betyder timetariffer for dig?

Er du privatkunde (c-kunde) sænker vi fra 1. januar 2021 prisen for transport af strøm (nettariffen) på langt de fleste dage af året i forhold til den pris, du hidtil har været vant til. Til gengæld sætter vi prisen op i den periode, hvor elnettet er mest belastet, nemlig i vinterhalvåret (oktober til marts) fra kl. 17-20.

For dig betyder det, at du kan spare penge, hvis du kan flytte noget af dit elforbrug til før kl. 17 eller efter kl. 20. Det vil således være billigere for dig, hvis du eksempelvis lader elbilen op om natten, vasker tøj udenfor perioden kl. 17-20 m.v.

De konkrete priser vil fremgå af vores hjemmeside fra december 2020.

Er du erhverskunde? 

Er du tilsluttet elnettet som A- eller B-kunde, vil timetarifferne være anderledes for dig. Det kan du læse mere om i ’Spørgsmål/Svar’ herunder.

Læs mere om kundekategorier

Spørgsmål og svar om timetariffer


Hvad er timetariffer?
Timetariffer er en ny form for tariffer. Hidtil har du betalt den samme tarif-pris alle døgnets 24 timer. Med timetariffer vil prisen variere i løbet af døgnet baseret på belastningen i elnettet. Belastningen går fra lav (markeret med grøn i tabellen nedenfor) til høj (markeret med gul) til spids (markeret med rød).

*For C-kunder (oftest privatkunder) differentierer vi ikke mellem hverdage og weekend.

**For A- og B-kunder (oftest erhvervskunder) er følgende dage defineret som lav-tarif: Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 1. maj, 5. Juni, 24. December, 25. December, 26. december og 31. december.

Hvorfor indfører N1 timetariffer?
De danske myndigheder har bestemt, at alle el-kunder i Danmark skal have opsat fjernaflæste elmålere med mulighed for timeafregning. Tanken er, at vi med timeafregning bliver mere opmærksomme på vores forbrugsmønstre i løbet af døgnet. Og det er et skridt i den rigtige retning på vejen mod den grønne omstilling.

Bliver det dyrere for mig med timetariffer?
Har du et gennemsnitligt forbrugsmønster, kommer du som udgangspunkt ikke til at mærke forskel. Det ekstra, du betaler via tarifferne i vinterhalvåret, bliver udlignet af billigere tariffer i løbet af året.

Hvis du ofte sætter fx vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine i gang i tidsrummet kl. 17-20 i vinterhalvåret, kan du spare penge ved at flytte disse gøremål til før kl. 17 eller efter kl. 20. Køber du en elbil, vil det ligeledes være billigst for dig at lade den op i løbet af natten, frem for når du kommer hjem fra arbejde.

Kan jeg blive fri for timetariffer?
Det er din el-leverandør, som afregner dit elforbrug med dig. I N1 sender vi regningen for transport af din strøm til din el-leverandør, som så opkræver betalingen fra dig sammen med regningen for dit elforbrug. Det er op til det enkelte elhandelsselskab, hvordan de vælger at afregne forbrug og transport.