Tarifmodel 3.0

Som et led i grøn omstilling indfører N1 - sammen med en række andre netselskaber - Tarifmodel 3.0.

Baggrunden for skiftet til Tarifmodel 3.0 er et ønske om bedre udnyttelse af pladsen i elnettet - og her kommer vores allesammens forbrugsmønstre ind i billedet. Det bliver nemlig fremover dyrere at bruge strømmen i spidslastperioden fra kl. 17-21, mens der kan være penge at spare, hvis du flytter dele af dit forbrug til andre tidspunkter af døgnet.

En grøn fremtid kræver nye vaner

En stor del af Danmarks elnet er bygget i 1960’erne og 70’erne. Dengang var strømforbruget meget anderledes end i dag. Nu ser vi ind i en tid, hvor elbiler og eldrevne varmepumper skal erstatte ’sort energi’ – og det vil belaste elnettet, specielt i tidsrummet kl. 17-21.

At udskifte alle elkabler er en dyr affære, og gravearbejdet vil medføre store gener. Derfor skal vi tænke smart – både når vi som netselskab investerer i nye kabler, og når du som elforbruger tænder for strømmen. Det skal Tarifmodel 3.0 hjælpe til med. 

Tarifmodel 3.0 betyder helt konkret, at vi i N1 opdeler vores tarifer i tre tidskategorier. Hidtil har der kun været to forskellige døgntariffer for privatkunder, nemlig en almindelig pris det meste af døgnet, og en højere pris i ’kogespidsen’. Med Tarifmodel 3.0 inddeles døgnet nu i tre kategorier: ‘Lavlast’ fra kl. 00.00-06-00, ‘Højlast’ fra kl. 06.00-17.00 og igen fra 21.00-24.00 og ‘Spidslast’ fra kl. 17.00-21.00.

Vi vil gerne motivere dig til at bruge strømmen mere jævnt over døgnets 24 timer, og du kan faktisk forholdsvis let planlægge dig til det meste. Vaske- og opvaskemaskinen kan sættes til at køre om natten, ligesom elbilen også kan lade i nattetimerne, og udnytter du det, er du allerede nået langt.

Tarifmodel 3.0 betyder ikke, at vi i N1 kommer til at øge indtjeningen. Der er alene tale om en omfordeling af udgiften på døgnet og årstiden.

1. januar indfører vi Tarifmodel 3.0 - hvad betyder det for dig og dit strømforbrug?

Hvor kan jeg se de
konkrete nettariffer og abonnementspriser

Klik her for at se priserne for nettariffer og netabonnementer
pr. 1. januar 2024 for N1’s forsyningsområder.

Se priser og vilkår