Øvrige vilkår

Som netselskab følger vi den lovgivning, der er bestemt for samarbejdet med elleverandørerne omkring brugen af el-nettet. Reglerne er beskrevet i vores samarbejdsaftale og servicevilkårene beskriver procedurer og tidsfrister.Se gældende standardaftale pr. 1 november 2021Se gældende servicevilkår pr. 1 november 2021

Fællesregulativet

Formålet med et fællesregulativ er at sikre driftsikkerheden bliver optimal. Det gælder for elinstallationer og brugsgenstande, at de skal vælges og installeres på en sikker måde.Læs fællesregulativet her