Information til
professionelle aktører

Det er vigtigt for os, at du som elinstallatør eller anden professionel aktør altid har den information fra os, som du har brug for. Når der er ny, relevant information, sender vi det til dig. Du kan altid genfinde informationen her på siden.

Vi oplever i øjeblikket en meget stor stigning i tilmeldinger af VE-anlæg. Der er tale om en fordobling i antallet af sager - år til dato - i forhold til 2021. Vi har selvfølgelig tilført flere ressourcer til det team, der sagsbehandler VE-anlæg, og vi er i færd med at rekruttere flere medarbejdere, men pt. medfører den store stigning en uønsket længere sagsbehandlingstid. Det beklager vi.

Vi vil derfor gerne opfordre til, at alle tilmeldinger sendes i så god tid som muligt

Stamdata + bilag B1.1
Stamdata + Bilag B1.1 for VE-anlæg kan vedhæftes tilmeldingen med funktionen ’vedhæft tegning’ og funktionen understøtter også andre filtyper end tegninger. Det er også muligt at tilføje bilag senere i processen, hvis de ikke foreligger ved tilmeldingen. Det er ikke nødvendigt at annullere tilmeldingen for at vedhæfte bilagene i en ny tilmelding.

Ved tilmeldinger uden bilag eller med mangler i bilag, vil du modtage en E-track-meddelelse fra os med beskrivelse af, hvad der mangler. Hvis du har kommentarer til vores henvendelse eller vedhæfter nye bilag på tilmeldingen, må du gerne svare tilbage på den E-track-meddelelse, vi har sendt til dig. Så kommer de nemlig ikke bag i køen.

Generelle betingelser for elinstallatører

I henhold til Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg §46 kap. 8 gælder det for hele N1s forsyningsområde, at autoriserede elinstallatører kan udføre følgende opgaver:

- Isætning og udskiftning af stiksikringer i kabelskabe og master.
- Montering og demontering af stikledninger i kabelskabe og master.

Tilladelsen er kun gældende for opgaver, der udføres i forsyningspunktet, hvor den elektriske lavspændingsinstallation tilsluttes N1's Elforsyningsanlæg. Alle opgaver, som ikke er omfattet af ovenstående tilladelse, må kun udføres af elinstallatører efter skriftlig aftale med den driftsansvarlige virksomhed.

Under udførelsen af de opgaver, som er omfattet af ovenstående tilladelse, har den autoriserede elinstallatørvirksomhed ansvar for sine egne medarbejdere.

Ved arbejde på gade- og vejbelysningsinstallationer, som er på luftledningsmaster med Netselskabets forsyningsnet, skal der udarbejdes en skriftlig entreprenøraftale, inden arbejdets påbegyndelse. Ved entreprenøraftalen påtager elinstallatøren sig at udføre de nævnte arbejdsopgaver i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.

Forbedret hjælp til installations-blanketter

Grundet stort pres på telefonerne pga. øget mængde installationsblanketter. Vi opfordrer derfor til at sende spørgsmål skriftligt.

Læs mere her

Præsentation fra efterårets dialogmøder 2023

 Installatørmøder 2023

Fælles telefonnummer og mail for N1

Du kan nu kontakte os på 7023 0043 eller [email protected]

Vores åbningstider på telefonen er:

Mandag-torsdag: 07:30-16:00
Fredag: 07:30-14:00

Kontakt til Kundetilslutning

Har du brug for at ringe til kundetilslutning. 

Ring på vores hovednummer: 7023 0043 og tast 2.

Du kan også kontakte os via en af vores formularer. Find dem her.