Returnering af el-måler

I henhold til fællesregulativet og N1´s retningslinjer skal der altid ved nedlæggelse af en elinstallation indsendes en afmelding via www.installationsblanket.dk.

Nedtagne elmålere skal afleveres eller sendes til N1´s målerlager på adressen: Edison Park 1, 6715 Esbjerg N senest 3 dage efter demontering.

Måleren skal vedlægges en kopi af installationsblanketten til brug for identifikation af sagsnummer, tilhørsforhold samt kontaktoplysninger på den el-installatør som har demonteret måleren.

Installationen vil først blive nedlagt og afregning af elkunden ophøres, når N1 har modtaget en afmelding på installationsblanketten og elmåleren er modtaget og registeret på N1´s lager.

* Ved samlet forsendelse af eksempelvis 8 stk. nedtagne målere fra samme projekt, skal der kun indtastes Reference/sags nr for 1 af de ialt 8 afmeldinger.