Respektafstande

Der skal kun et øjebliks uopmærksomhed til for at bringe dig selv og andre i fare, hvis du kommer for tæt på en luftledning eller rammer et kabel. Derfor skal du overholde de angivne respektafstande, når du arbejder i nærheden af vores el-anlæg.

Elkabler

Respektafstanden for elkabler er 1 meter. Ved gravning inden for denne zone skal N1’s anvisninger overholdes. Husk i øvrigt, at der skal indhentes ledningsoplysninger før enhver graveaktivitet med erhvervsmæssigt formål, jf. LER-loven.

Kabler ligger normalt i en dybde fra 0,35 m til 1,4 m. En terrænændring kan have ændret dybden.

Luftledninger

0,4 kV-lavspændingsluftledning
Respektafstanden for 0,4 kV-lavspændingsledninger er 3 meter (målt fra jorden). Er du over 3 meter fra jorden, skal du holde sig i en afstand af 1,5 meter fra selve ledningen.

10 kV- og 20 kV-mellemspændingsluftledning
Respektafstanden for 10 kV- og 20 kV-mellempændingsledninger er 3 meter (målt fra jorden). Er du over 3 meter fra jorden, skal du holde sig i en afstand af 6 meter fra selve ledningen.

60 kV-højspændingsluftledning
Respektafstanden for 60 kV-højspændingsledninger er 3 meter (målt fra jorden). Er du over 3 meter fra jorden, skal du holde sig i en afstand af 15 meter fra selve ledningen.

Kabelstikledninger

Som forbruger ejer du selv det kabel, der går fra kabelskabet eller transformerstationen og ind til din bolig eller virksomhed, også kaldet en stikledning. I N1 kender vi derfor ikke den nøjagtige placering af kablet.

Retningslinjer, hvis du ikke kan overholde respektafstanden

Skal du inden for de nævnte respektafstande, så kontakt os for nærmere anvisninger.

Skal du grave? 
- husk at søge i LER

Husk at bestille ledningsoplysninger i LER, inden du graver.

Læs mere her

Pas på ledningerne
og livet

Gør dit gravearbejde så sikkert som muligt. Hent folderen ’Pas på ledningerne og livet’.

Find the English version here.

Pas på ledningerne og livet

Udskiftning af stikledningssikringer

Hvis du skal have udskiftet en stikledningssikring, skal du have en autoriseret elinstallatør til at udføre arbejdet for dig.

Læs om procedurer og priser