Elarbejde

Planlagte strømafbrydelser

Når N1 arbejder på elnettet, kan det være nødvendigt at afbryde strømforsyningen i kortere eller længere perioder. Ved planlagte strømafbrydelser bestræber vi os så vidt muligt på at give alle berørte kunder besked. Ved planlagte strømafbrydelser over 15 minutters varighed udsendes SMS til kunder hos det tidligere EnergiMidt Net, hvis deres mobiltelefon er registreret på adressen eller hos N1, med tidspunkt for afbrydelsen senest dagen før.

Vi udsender automatisk SMS til mobiltelefoner registreret på din husstand (det vil sige til ikke-hemmelig numre, der er registreret hos teleselskabet, på den adresse, der afbrydes), hvis du bor i det tidligere EnergiMidt Nets område. Læs mere om SMS-varsling

Ved planlagte afbrydelser af 3 - 15 minutters varighed tilstræber vi at informere alle berørte kunder senest på dagen via SMS, brev, telefon eller ved døren - SMS-varsling gælder kun kunder i det tidligere EnergiMidt Nets forsyningsområde. Har du en speciel interesse i at få besked, hvis der planlægges strømafbrydelser, bør du sikre dig, at vi har registreret et mobilnummer, hvor du vil modtage en SMS. Dette kan ske på SMS-service formularen, som du finder her (hvilket er vores anbefaling) eller ved at henvende dig til dit elhandelsselskab med besked om, at du vil have besked på et specifikt mobilnummer ved afbrydelser.

Ved planlagte afbrydelser i det tidligere HEF Nets forsyningsområde sker informationen pr. brev og i nogle tilfælde ved personlig henvendelse.

Beskæring af træer

For at undgå strømudfald på strækninger med luftledninger er det vigtigt, at træerne beskæres. Træbeskæring langs højspændingsledninger foretages af N1's træbeskæringshold hvert sjette år.

Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen er boligejere/brugere forpligtet til at beskære træer og anden bevoksning, så der holdes en passende afstand til de lavspændingsledninger, der er placeret langs veje, ofte i skel, og som forsyner den enkelte bolig via et stikledningskabel eller en luftstikledning.

Hvert sjette år foretager N1 træbeskæring nær luftledningerne. I den forbindelse er vi også i behørig omfang behjælpelig med beskæring af træer nær luftstikledningerne uden udgifter for ejer/bruger.