Energispareforpligtelser for N1 Hillerød A/S

Netselskaberne i Danmark skal iht. Energispareaftalen af 16. december 2016 medvirke til realisering af energibesparelser i slutforbruget af energi. Formålet er at fremme energieffektiviserende tiltag hos slutforbrugere af energi i Danmark.

Gennem netselskabernes indsats har slutbrugerne mulighed for at opnå tilskud til energiforbedrende tiltag, som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer. Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et netselskab, før du går i gang med selve tiltaget.

N1 indgår ikke selv aktiv i udfører af aftalerne, men har indgået aftale med flere aktører om løsning af opgaven. N1 har lavet aftale med Eniig Energi A/S, EnergySolution A/S, Ørsted Sales & Distrubution A/S, Dansk Energirådgivning A/S, Viegand Maagøe A/S samt Aura Rådgivning A/S som aktører, der på vegne af N1 indgår aftaler om energibesparelser.

Som slutbruger kan du kontakte en hvilken som helst aktør, der har én aftale med et netselskab, i forhold til at ansøge om tilskud til energiforbedrende tiltag.

N1 har overtaget EL-NET Hillerød fra 1. september 2019. Energispareforpligtigelserne har Jf. Energispareaftalen BEK nr. 830 af 27. juni 2016) §10 stk. 2 & 4 har EL-NET overdraget realiseringen til Verdo Go Green A/S. Resultat af EL-NET Hillerøds energispareindsats. 

År Energisparemål MWh Realiserede besparelser MWh
2017 3.896 2.396
2018 3.911 3.380
2019 3.748 -

Selskabet hedder fra 1. september 2019 N1 Hillerød.