N1 har indgået aftale om køb af Elnet Randers og Elnet Hillerød

Pressemeddelelse 1. april 2019

Netselskabet N1 og Verdo har indgået en betinget aftale, som betyder at N1 køber Verdos elnet i Randers, Hobro og Hillerød. Aftalen er betinget af en godkendelse hos repræsentantskaberne, byrådet i Randers samt relevante myndigheder.

De kommende år byder på en omfattende investeringsopgave i at opgradere, digitalisere og fremtidssikre elnettet, så den øgede elektrificering af samfundet ikke sker på bekostning af høj leveringssikkerhed og lave tariffer. I den sammenhæng er stordrift en væsentlig faktor, og det giver rigtig god mening at samle elnettene i større selskaber.

Et godt match
Elnettene i Randers og Hobro, som er en del af aftalen sammen med elnettet i Hillerød, har ligget som øer i N1s forsyningsområde, så der er også geografisk tale om et perfekt match. Det giver også rigtig god mening, at elnettene i Randers og Hobro integreres med elnettet i resten af N1s forsyningsområde, så der kan hentes betydelige synergigevinster ved at drive ét samlet net.

 -  Elnettene i Randers, Hobro og Hillerød vil blive serviceret, vedligeholdt og drevet effektivt og med samme høje forsyningssikkerhed som i resten af N1s forsyningsområde. Vi har store ambitioner i forhold til effektiv netdrift, og derfor budgetterer vi også i 2019 med store investereringer i nyanlæg og re-investeringer i elnettet, fortæller Jan Østergaard Jensen, som er direktør i N1.

Kunderne skal have strøm i kontakten
N1 har en klar målsætning om at kunne sikre netkunderne den bedst mulige energiforsyning. Det kræver, at netselskabet har fokus på høj leveringssikkerhed, effektiv drift og konkurrencedygtige nettariffer - og på at skabe sunde, sikre arbejdsforhold for medarbejderne.

- I N1 har vi omkring 400.000 netkunder, og de har strøm i kontakten 99,99% af tiden. Vores danske elnet er for nylig blev kåret som verdens bedste målt på forsyningssikkerhed, og det skyldes blandt andet, at energiselskaber gennem årtier har valgt at gå sammen for at udnytte fælles synergier. Det kommer vores netkunder til gode i form af højst mulige forsyningssikkerhed til lavest mulige pris, pointerer Jan Østergaard Jensen.

Transaktionen er betinget af en godkendelse i byrådet i Randers, hvor aftalen formentlig behandles på byrådsmødet i Randers den 29. april. Desuden skal de respektive repræsentantskaber godkende salget af elnettet, konkurrencemyndighederne skal godkende transaktionen, og Energistyrelsen skal godkende den indirekte overdragelse af netbevillingen.