Er du i tvivl om, hvilken kundekategori du hører ind under?

Læs mere her

Leder du efter priser på tilslutningsbidrag og øvrige gebyrer

Se også priserne for N1’s øvrige
netområder

C-flex (bolig og mindre erhverv)

Ekskl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 14,65
Spidslast 37,74
Rådighedstarif egenproducenter 14,44
Netabonnement (forbrugere)  Kr. pr. år
Netabonnement 319
Netabonnement egenproducenter 320
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 65
Produktionsmåler 319
Netabonnement (producenter) Kr. pr. år
Produktionsanlæg 319
Vindmølle BEK 1063 196

 

Inkl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 18,31
Spidslast 47,17
Rådighedstarif egenproducenter 18,05
Netabonnement (forbrugere)  Kr. pr. år
Netabonnement 399
Netabonnement egenproducenter 400
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 81
Produktionsmåler 399
Netabonnement (producenter) Kr. pr. år
Produktionsanlæg 399
Vindmølle BEK 1063 245

B-lav (erhverv)

Ekskl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 4,54
Højlast 8,94
Spidslast 13,61
Rådighedstarif egenproducenter 6,97
Netabonnement (forbrugere) Kr. pr. år
Netabonnement 319
Netabonnement egenproducenter 320
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 65
Produktionsmåler 319
Netabonnement (producenter) Kr. pr. år
Produktionsanlæg 319

 

Inkl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 5,68
Højlast 11,17
Spidslast 17,02
Rådighedstarif egenproducenter 8,72
Netabonnement (forbrugere) Kr. pr. år
Netabonnement 399
Netabonnement egenproducenter 400
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 81
Produktionsmåler 399
Netabonnement (producenter) Kr. pr. år
Produktionsanlæg 399

B-høj (erhverv)

Ekskl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 3,74
Højlast 7,58
Spidslast 11,76
Netabonnement (forbrugere) Kr. pr. år
Netabonnement 2275
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 65

 

Inkl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 4,68
Højlast 9,48
Spidslast 14,70
Netabonnement (forbrugere) Kr. pr. år
Netabonnement 2844
Fast rådighedsbetaling egenproducenter 81

A-lav (erhverv)

Ekskl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 1,84
Højlast 3,80
Spidslast 5,96
Netabonnement (forbrugere)  Kr. pr. år
Netabonnement 2275

 

Inkl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 2,29
Højlast 4,75
Spidslast 7,45
Netabonnement (forbrugere) Kr. pr. år
Netabonnement 2844

A-høj (erhverv)

Ekskl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 1,14
Højlast 2,63
Spidslast 4,35
Netabonnement (forbrugere)  Kr. pr. år
Netabonnement 3172

 

Inkl. moms
Nettarif (transport af el) Timetarif øre/kWh
Lavlast 1,43
Højlast 3,29
Spidslast 5,44
Netabonnement (forbrugere)  Kr. pr. år
Netabonnement 3965

Ordforklaring

Lavlast (A- og B-kunder): Alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.

Lavlast (C-kunder): Alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.

Højlast (kun relevant for A- og B-kunder): Hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.

Spidslast (A- og B-kunder): Alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Spidslast (C-kunder): Alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Find mere information om N1’s variable timetariffer her.

Rådighedstarif egenproducenter: Egenproducenters betaling til dækning for netrådighed

Netabonnement: Dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger

Netabonnement egenproducenter: Dækker omkostninger til tovejs måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger

Fast rådighedsbetaling egenproducenter: Rådighedsbetaling for kunder uden produktionsmåler

Produktionsmåler: Måling af produktion inden forbrug i installationen

Produktionsanlæg: Produktionsanlæg tilsluttet direkte i forsyningsnettet. Ingen Forbrug

Vindmølle BEK 1063: Vindmøller tilsluttet direkte i forsyningsnettet.

 

 N1 er berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler herfor.